ПНПУФакультет фізичного виховання
Методична робота факультету.

Список навчально-методичних праць
викладачів факультету фізичного виховання
2009-2012 рр.


п/п

Назва публікації

Вихідні дані

Обсяг
 стор.

Співавтори

Ст. викл. Бондал Е.В.

1

Актуальні проблеми обраного виду спорту (Плавання).

Полтава, 2009.

(2,0 д.а.).

Бондал Е.В.

Доц., к.п.н. Бондаренко В.В.

1

Управління у сфері фізичної культури : [навч. прогр. для студ фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 7 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.3 д.а.

Бондаренко В.В.

2

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні : [навч. прогр. для студ фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 10 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Бондаренко В.В.

3

 Маркетинг фізкультурно-спортивної діяльності : [навч. прогр. для студ фак-ту фіз.. вих..]

 ПНПУ, 2012. – 7 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.3 д.а.

Бондаренко В.В.

Ст. викл. Борисова О.К.

1

Програма навчальної дисципліни „Організація активного відпочинку школярів”-

Протокол № 4 від 30.11.2009 р.

1,5 д.арк.

Борисова О.К, Кириленко Л.Г.

Ст. викл. Воєнчук М.М
.

1

Програма навчальної дисципліни „Методика викладання гімнастики”

Протокол № 7 від 26.02.2010 р.

1.6 д.арк.

Воєнчук М.М.

2

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» для студентів І–ІV курсів   

ПНПУ, 2012
Протокол №8 від 25.12.2012  30с.;

1.8.д.арк

М.М. Воєнчук, О.К. Корносенко

3

 Типові завдання для поточного та підсумкового контролю студентів з дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» для студентів І–ІV курсів  

ПНПУ, 2012
Протокол № 8 від 25.12.2012 р
36с.;

2 д арк.

М.М. Воєнчук, О.К. Корносенко.

Ст. викл. Власенко Н.В.

1

Зимові види спорту. Лижний спорт

Полтава, 2009.

(2,0 д.а.)

Власенко Н.В., Тараненко І.В.

Ст. викл. Гогоць В.Д.

1

Методичні рекомендації до правил гри у футзал ПНПУ імені В.Г.Короленка

Полтава, 2011 Протокол №8 від 12.04.2011 р.) -  84с.

4,5 д.арк

Шаповал Е.Ю., Гогоць В.Д

Ст. викл. Голуб Л.О.

1

Методичні розробки для семінарських занять для студентів факультету фізичного виховання «Організація та методика масової фізичної культури».

Полтава, 2012. – 60 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р.

3.3д.арк.

Голуб Л.О.

2

3.Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету фізичного виховання «Організація краєзнавчо-туристичної діяльності»..

Полтава, 2012. – 275с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р. 

15.3 д.арк

Голуб Л.О.

3

Організація і методика масової фізичної культури [навч. прогр. для студ. фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 9 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Голуб Л.О.

4

Організація краєзнавчої туристичної роботи [навч. прогр. для студ. фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 9 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Голуб Л.О.

5

Масаж [навч. прогр. для студ. фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 8 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Голуб Л.О.

Доц., к.п.н. Денисовець Т.М.

1

Валеологія: методичні вказівки до проведення лабораторних робіт.

Полтава, 2009.

(1 д.а)

Денисовець Т.М.

2

Засоби відновлення людського організму та оздоровче тренування: методичні вказівки для виконання самостійних робіт.

Полтава, 2009.

(1.1 д.а)

Денисовець Т.М

3

Тестові завдання з курсу “Валеологія”.

Полтава, 2009.

(0.8 д.а)

Денисовець Т.М.

4

Засоби відновлення людського організму та оздоровче тренування: методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт.

Полтава, 2009.

(1.9 д.а.)

Денисовець Т.М.

5

Вікова фізіологія і валіологія: комплексні контрольні роботи для студентів І курсу факультету фізичного виховання.

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.)

Денисовець Т.М., Шапаренко І.Є.

6

Валеологія: комплексні контрольні роботи для студентів ІІІкурсу факультету фізичного виховання.

Полтава, 2009

 (1,2 д.а.)

Денисовець Т.М.

7

Вікова фізіологія і валіологія: комплексні контрольні роботи для студентів І курсу всіх факультетів усіх спеціальностей

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.).

Денисовець Т.М. Піджлужна С.А.

8

Засоби відновлення людського організму та оздоровче харчування: навчальна програма.

Полтава, 2009.

(1 д.а )

Денисовець Т.М

9

Методичні вказівки для виконання самостійних робіт із дисципліни «Біологічні аспекти фізичного виховання» для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання заочної та денної форми навчання,

Полтава, 2011
протокол №9 від 29.03.2011 року.

2,1 д.а.

Денисовець Т.М.

10

Методичні вказівки для виконання практичних робіт із дисципліни «Біологічні аспекти фізичного виховання» для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання заочної та денної форми навчання,

Полтава. 2011
протокол №9 від 29.03.2011 року.

2,25 д.а.

Денисовець Т.М.

11

Методичні рекомендації до проведення самостійних робіт із курсу «Нетрадиційна медицина в спорті» для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання. –

Протокол №4 від 27.10.2011р.

1,1д.а.

Денисовець Т.М.

12

Методичні рекомендації до проведення практичних робіт із курсу «Нетрадиційна медицина в спорті» для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання. –

Протокол №4 від 27.10.2011р.

1,4 д.а.

Денисовець Т.М.

13

Методичний посібник до виконання лабораторних робіт із курсу «Вікова фізіологія і шкільна гігієна» для студентів 1 курсу факультету технології та дизайну, історичного, фізико-математичного та факультету філології та журналістики.

Протокол № 10 від 28.04.2011 р.

0,82 д.а.

Денисовець Т.М

14

Методичний посібник для лабораторних робіт із курсу «Вікова фізіологія і валеологія» для студентів 1 курсу факультету фізичного виховання.

Протокол № 3 від 29.09.2011 р.

1.45 д.а.

Денисовець Т.М. ,Хоменко П.В.

15

Методичний посібник для самостійної роботи із курсу «Нетрадиційна медицина в спорті» «Літотерапія як наука. Її вплив на відновлення працездатності спортсменів».

протокол №4 від 27.10.2011р.

2,2 д.а.

Денисовець Т.М.    

16

 Анатомо-фізіологічні аспекти фізичного виховання /Навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання заочної та денної форми навчання.

протокол №10.від 28.04.2011р.

2,4 д.а.

Денисовець Т.М.,Хоменко П.В.

17

Навчальна програма «Нетрадиційна медицина в спорті» для студентів 5 курсу факультету фізичного виховання денної та заочної форми навчання.

протокол №3 від 29.09.2011р.

1 д.а.

Денисовець Т.М. 

18

Методичний посібник для самостійної роботи із курсу «Нетрадиційна медицина в спорті». «Аромотерапія та її значення в медицині та спорті».

протокол №11 від 23.02.2012р.

 

Денисовець Т.М. 

19

«Вікова фізіологія і валеологія» (модуль ІІ. Основи здорового способу життя) у запитаннях і відповідях. Методичний посібник для самостійної і індивідуальної роботи.

Протокол №11 від 23.02.2012р.

 

Денисовець Т.М. 

Доц., к.б.н. Квак О.В.

1

Біологічна характеристика скелетних мязів: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. заклад.]

Полтава, 2009.

(4,0 д.а.)

Квак О.В.,Хоменко П.В.

2

Біохімія спорту: навчальний посібник. –

Полтава, 2011. – 76 с.

4. д.арк

Квак О.В.

Доц. Кириленко Л.Г.

1

Фізична культура з методикою викладання. Плани семінарських занять для студентів 414-415 гр. психолого-педагогічного факультету

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

 

Кириленко Л.Г.

2

Фізична культура з методикою викладання. Плани семінарських занять для студентів 416,418 гр. Психолого-педагогічного факультету

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

 

Кириленко Л.Г.

3

Фізична культура з методикою викладання. Плани лабораторних занять для студентів психолого-педагогічного факультету

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

 

Кириленко Л.Г.

4

Контрольні роботи з дисципліни «фізична культура з методикою викладання». Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт.

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

 

Кириленко Л.Г.

5

Спецкурс з лікувальної фізичної культури для учнів 1-4 класів з вадами мовлення. Методичний посібник для студентів психолого-педагогічного факультету групи ДФ-41.

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

 

Кириленко Л.Г.

6

Методика фізичного виховання. Плани семінарських занять (Д-36,37)

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

92 с.

Кириленко Л.Г.

7

Методика фізичного виховання. Плани лабораторних занять (Д-36,37).

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

24 с.

Кириленко Л.Г.

8

Фізична культура з методико викладання. Плани лабораторних занять з дисципліни (ДФ-41).

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

42 с.

Кириленко Л.Г.

9

Фізична культура з методико викладання. Плани семінарських занять з дисципліни (ДФ-41).

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

80 с.

Кириленко Л.Г.

10

Методика викладання фізичного  виховання у спеціальних медичних групах. Програма навчальної дисципліни. (ПН-517)

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

16 с.

Кириленко Л.Г.

11

Методика викладання фізичного виховання у спеціальних медичних групах. Плани практичних занять. (ПН-517)

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

16 с.

Кириленко Л.Г.

12

Історія фізичної культури. Плани практичних занять. (ПН-517)

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

16 с.

Кириленко Л.Г.

13

Плавання з методикою викладання. Плани практичних занять (ПН-517).

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

24 с.

Кириленко Л.Г.

14

Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів психолого-педагогічного факультету з дисципліни «Фізична культура з методикою викладання»

Полтава, 2012. – 20 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р.

1.4 д.арк

 Кириленко Л.Г.

15

Плани семінарських занять з дисципліни «Фізична культура з методикою викладання» (ПН-415,416) для студентів психолого-педагогічного факультету

Полтава, 2012. – 60 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р. 

4.8 д.арк.

Кириленко Л.Г.

16

Плани семінарських занять з дисципліни «Методика фізичного виховання» (Д-37) для студентів психолого-педагогічного факультету

Полтава, 2012. – 60 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р.

4.8 д.арк.

 Кириленко Л.Г.

17

Плани лабораторних занять з  дисципліни «Методика фізичного виховання» (Д-37) для студентів психолого-педагогічного факультету,

Полтава, 2012. – 16 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р.

1.15 д.арк

 Кириленко Л.Г.

18

Плани лабораторних занять з  дисципліни «Фізична культура з методикою викладання» (ПН-415,416) для студентів психолого-педагогічного факультету

Полтава, 2012. – 24 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р.

1.8 д.арк.

Кириленко Л.Г.

19

Ігрові технології у формуванні соціальної впевненості та соціальної активності у дітей дошкільного віку. Методичні рекомендації  для студентів психолого-педагогічного факультету напряму підготовки «Дошкільна освіта». –

Полтава,2012. – 56 с. – Протокол № 13 від 26 квітня 2012 р. 

4 д.арк.

Черницька Ю.В., доц. Кириленко Л.Г.

20

Система роботи з психофізичного розвитку дитини. Методичні рекомендації для вихователів дитячих садків.

Полтава, ПНПУ, 2012. – 96 с. – Протокол № 13 від 26 квітня 2012 р.

6.8 д.арк

Стрельник М.В., Кириленко Л.Г.

21

Методика фізичного виховання : [навч. прогр. для студ псих-пед. фак-ту групи Д-36]

ПНПУ, 2012. – 13с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.5 д.а.

Кириленко Л.Г.

22

Методика фізичного виховання : [навч. прогр. для студ псих-пед. фак-ту групи Д-37]

ПНПУ, 2012. – 16с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.6 д.а.

Кириленко Л.Г.

Доц., к.п.н. Кіприч С.В.

1

Теорія і методика спортивного тренування. Плани практичних занять.

Полтава, 2010.
Протокол № 2 від 29.09.2010 р

96 с.

Кіприч С.В.

2

Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів факультету фізичного виховання з дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». –

Полтава, 2012. – 20 с. Протокол № 12 від 29 березня 2012 р.

 1.4 д.арк.

Кіприч С.В.

3

Теорія і методика фізичного виховання [навч. прогр. для студ  фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 10 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Кіприч С.В.

4

Олімпійський спорт [навч. прогр. для студ  фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 10 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Кіприч С.В.

Ст. викл. Ковалів О.В.

1

„Теорія та методика викладання легкої атлетики» для студентів І курсу.

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.).

Ковалів О.В.,Свириденко О.О.

2

„Теорія та методика викладання легкої атлетики» для студентів ІІ курсу.

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.).

Ковалів О.В., Свириденко О.О.

3

„Теорія та методика викладання легкої атлетики» для студентів ІІІ курсу.

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.).

Ковалів О.В., Свириденко О.О.

 

„Теорія та методика викладання легкої атлетики» для студентів ІУ курсу.

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.).

Ковалів О.В., Свириденко О.О.

Доц., к.п.н. Корносенко О.К.

1

Теорія і методика викладання класичного танцю [навч. прогр. для студ  фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 10 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Корносенко О.К.

2

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» для студентів І–ІV курсів   

ПНПУ, 2012
Протокол №8 від 25.12.2012  30с.;

1.8.д.арк

М.М. Воєнчук, О.К. Корносенко

3

 Типові завдання для поточного та підсумкового контролю студентів з дисципліни «Теорія і методика викладання гімнастики» для студентів І–ІV курсів  

ПНПУ, 2012
Протокол № 8 від 25.12.2012 р
36с.;

2 д арк.

М.М. Воєнчук, О.К. Корносенко.

Ст. викл. Ломан С.Л
.

1

Теорія та методика викладання спортивних ігор. Баскетбол

Полтава, 2009.       

(1,2 д. а.)

Ломан С.Л.

Ст. викл. Мдівнішвілі І.І.

1

Теорія і методика викладання атлетизму

Протокол № 4 від 30.11.2009 р

0.7 д.арк

Мдівнішвілі І.І.

Доц., к.п.н. Мороз Ю.М.

1

Методичні рекомендації по організації
оздоровлення молодших школярів.-

Полтава.- ПІОПП.- 2009

48 с

Мороз Ю.М.

2

Програма навчальної дисципліни „Управління у сфері фізичної культури і спорту”-

Протокол № 5 від 24.12. 2009 р. –

0.8 д.арк.

Мороз Ю.М. 

3

Програма навчальної дисципліни „Історія фізичної культури”

Протокол № 5 від 24.12. 2009 р.

0.8 д.арк.

Мороз Ю.М. 

4

Програма навчальної дисципліни „Управління у сфері фізичної культури і спорту”-

Протокол № 5 від 24.12. 2009 р. –

0.8 д.арк.

Мороз Ю.М. 

Ст. викл. Новік С.М.

1

ТМ обраного виду спорту. Футбол

Полтава, 2009

(1,2 д. а.)

Новік С.М.

Ст. викл. Підлужна С.А.

1

Гігієна: комплексні контрольні роботи для студентів І курсу факультету фізичного виховання.

Полтава, 2009.

(1,2 д.а.).

Піджлужна С.А.

2

Методика викладання фізичного виховання у спеціальних медичних групах: навчальна програма.

Полтава, ПДПУ, 2009

(1, 75 д.а.)

Підлужна С.А.

3

Методичний посібник «Гігієнічні основи навчання учнів» для студентів факультету фізичного виховання.

протокол №7 від 27.01.2011.

2 д.арк

Підлужна С.А.

 

Методичні рекомендації для лабораторних робіт із курсу «Гієна» для студентів факультету фізичного виховання. 

протокол № 4 від 27.10.2011.

1.8. д.арк

Підлужна С.А.

4

Методичні рекомендації для лабораторних робіт із курсу «Основи медичних знань» для студентів факультету фізичного виховання.

протокол № 4 від 27.10.2011.

1.4. д.арк

Підлужна С.А.

5

Навчальна програма з дисципліни «Гігієна» для студентів I курсу факультету фізичного виховання  заочного відділення.

протокол №9 від 29.03.2011.

1 д.арк

Підлужна С.А.

6

Навчальна програма з дисципліни «Основи медичних знань» для студентів I курсу факультету фізичного виховання  заочного відділення.

протокол №9 від 29.03.2011.

1 д.арк

Підлужна С.А.

Доц.,к.п.н. Погребняк О.А.

1

Впровадження рухливих ігор та естафет на заняттях фізичного виховання у ВНЗ.

Полтава, 2011. –  32 с. протокол №15 від 26 травня 2011.

1.4. д.арк.

Погребняк О.А.,Шумська С.І.

Доц., к.п.н. Свєртнєв О.А.

1

СПВ зі шкільної програми (футбол).

Полтава, 2009

 (1,6 д.а.)

Свєртнєв О.А.,

2

ТМ викладання футбол

Полтава, 2009

(1,2 д. а.)

Свєртнєв О.А.

3

Організація навчально-тренувальної роботи у футболі

Полтава, 2009

 (1,6 д.а.)

Свєртнєв О.А.

4

Теорія та методика викладання спортивних ігор. Програма навчальної дисципліни. 

Полтава, 2010. – 16 с. протокол № 3 від 28.10.10р.

0.8 д.арк

Свєртнєв О.А.

5

Спортивно-педагогічне вдосконалення зі шкільної програми «Футбол». Програма навчальної дисципліни.  –

Полтава, 2010. – 10 с.
Протокол  № 3 від 28.10.10р.

0.5 д.арк

Свєртнєв О.А.

6

Менеджмент спортивно-масової діяльності. Програма навчальної дисципліни.                                    . Програма навчальної дисципліни. – Полтава, 2011. – 8 с. [затв. вчен. рад. ПНПУ ім. В.Г. Короленка, прот. № 4 від 29.12.11р.]

Полтава, 2011. – 8 с.
протокол № 4 від 29.12.11р.

0.4 д. арк

Свєртнєв О.А.

7

Теорія, методика і організація підготовки у футболі.  Програма державного екзамену. 

Полтава, 2011. – 14 с. протокол № 7 від 26.04.11р.]

0.7 д.арк

Свєртнєв О.А.

8

Науково-дослідницька робота у футболі. Програма навчальної дисципліни. 

Полтава, 2010. – 10 с.
Протокол  № 3 від 28.10.10р.

0.5 д.арк

Свєртнєв О.А.

9

Організація навчально-тренувальної роботи у футболі. Навчальний посібник. –

Полтава: ІОЦ ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2010. – 30 с. Протокол  № 4 від 25.11.10р.

1.5 д.арк

Свєртнєв О.А.

10

Теорія та методика викладання футболу.  Програма навчальної дисципліни.

Полтава, 2010. – 10 с. Протокол  № 4 від 25.11.10р.

0.5 д.арк

Свєртнєв О.А.

11

Спортивні ігри в оздоровчих групах. Програма навчальної дисципліни.                    Програма навчальної дисципліни. – Полтава, 2011. – 10 с. [затв. вчен. рад. ПНПУ ім. В.Г. Короленка, прот. № 4 від 29.12.11р.]

Полтава, 2011. – 10 с. протокол № 4 від 29.12.11р.

0.5 д.арк

Свєртнєв О.А.

12

Теорія і методика обраного виду спорту, організації спортивно-масової роботи і туризму Програма державного екзамену. 

Полтава, 2011. – 22 с. протокол № 7 від 26.04.11р.

1.2 д.арк

Свєртнєв О.А.

Ст. викл. Синиця С.В.

1

Програма навчальної дисципліни „Ритміка та хореографія”

Протокол № 7 від 26.02.2010 р.

1.8. д.арк.

Синиця С.В., Зленко О.В.

2

Ритміка і хореографія [навч. прогр. для студ  фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 10 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Синиця С.В.

3

Нетрадиційні види рухової активності [навч. прогр. для студ  фак-ту фіз.. вих..]

ПНПУ, 2012. – 10 с. протокол № 3 від 25.10.12р.

0.4 д.а.

Синиця С.В.

Доц., к.б.н. Харченко О.В.

1

Анатомія людини з основами спортивної морфології: навчальна програма.

Полтава, 2009.

(1,8 д.а.)

Харченко О.В.

2

Спортивна травматологія: навчальна програма

Полтава, 2009

(1,7 д.а.)

Харченко О.В.

3

Спортивна медицина: навчальна програма

Полтава, 2009

(1,5 д.а.)

Харченко О.В.

4

Методи дослідження в лікарському контролі: навчальна програма.

Полтава, 2009

(2,0 д.а.)

Харченко О.В.

Доц., к.п.н.Хоменко П.В.

1

Основи спеціальної біомеханіки: навчальний посібник з грифом МОН [для студ. вищ. навч. заклад.]

Полтава: Друкарська майстерня, 2009.

(11 д.а.)

Хоменко П.В., Пінчук Є.А., Корносенко О.К.

2

Основи спеціальної біомеханіки: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. заклад.]

Полтава: Друкарська майстерня, 2009

(6,0 д.а.)

Хоменко П.В

3

Основи загальної та диференціальної біомеханіки: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. заклад.]

Полтава: Друкарська майстерня, 2009

(7,5 д.а.)

Хоменко П.В.

4

Біологічна характеристика скелетних мязів: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. заклад.]

Полтава, 2009.

(4,0 д.а.)

Хоменко П.В., Квак О.В.

5

Зошит для лабораторних робіт. Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання.

Полтава, 2009.

1, д.а.)

Хоменко П.В.

6

Біологічні методи дослідження у фізичній культурі та спорті. Навчальна програма.

Полтава – 2011. – 18с.

1, д.а.)

Хоменко П.В.

Ст. викл. Шапаренко І.Є.

1

Вікова фізіологія: методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи.

Полтава, 2009

(0,8 д.а.)

Шапаренко І.Є.

2

Вікова фізіологія: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт.

Полтава, 2009.

(0,8 д.а.)

Шапаренко І.Є.

3

Фізична реабілітація: комплексні контрольні роботи для студентів VІ курсу факультету фізичного виховання

Полтава, 2009

(1,2 д.а.)

Шапаренко І.Є.

4

Методичні рекомендації для виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації».

Полтава, 2011
протокол  № 7 від 31.01.11 р.

– 0,3 д.а.

Шапаренко І.Є.

5

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Біологічні аспекти спортивного відбору та орієнтації».

Полтава. 2011. протокол № 8 від 28.02.11 р.-

0,7 д.а.

Шапаренко І.Є.

6

Методичні рекомендації для виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни ««Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті».

Полтава, 2011.протокол № 3 від 27.10.11 р.

 0,3 д.а.

Шапаренко І.Є.

7

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни ««Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті».

Полтава, 2011.протокол № 2 від 29.09.11 р.

0,3 д.а.

Шапаренко І.Є. 

8

Навчальна програма з дисципліни «Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті» для студентів V курсу факультету фізичного виховання.

Полтава, 2011протокол № 2 від 29.09.11 р.

0,7 д.а.

Шапаренко І.Є.