ПНПУФакультет фізичного виховання
Наукові публікації.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗА 2010 – 2013 рр.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОН

Доц., к.п.н. Бондаренко В.В.

 1. Теорія і методика рухливих ігор і забав: навчальний посібник /О.К.Корносенко, В.В.Бондаренко, П.В.Хоменко – Полтава,: видавець Шевченко Р.В., 2012. – 310 с.

Доц., к.п.н. Корносенко О.К.

 1. Теорія і методика рухливих ігор і забав: навчальний посібник /О.К.Корносенко, В.В.Бондаренко, П.В.Хоменко – Полтава,: видавець Шевченко Р.В., 2012. – 310 с.
 2. Основи спеціальної біомеханіки: навчальний посібник /Хоменко П.В., Пінчук Є.А., Корносенко О.К. [для студ. вищ. навч. заклад.] – Полтава: Друкарська майстерня, 2009.- 208с. (11 д.а.)

Ст. викл.Синиця С.В.

 1. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення:навчальний посібник /Синиця С.В., Шестерова Л.Є[для студ. вищ. навч. заклад.] – Полтава; ПНПУ, 2011. – 236 с.

Доц., к.п.н. Хоменко П.В.

 1. Основи спеціальної біомеханіки: навчальний посібник /Хоменко П.В., Пінчук Є.А., Корносенко О.К. [для студ. вищ. навч. заклад.] – Полтава: Друкарська майстерня, 2009.- 208с. (11 д.а.)
 2. Теорія і методика рухливих ігор і забав: навчальний посібник /О.К.Корносенко, В.В.Бондаренко, П.В.Хоменко – Полтава,: видавець Шевченко Р.В., 2012. – 310 с.

МАТЕРІАЛИ ТА ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ У ЗАКОРДОННИХ ВИДАННЯХ

Доц., к.п.н. Денисовець Т.М.

 1. Денисовець Т.М. Міжнародний педагогічний форум «Особливості виховної діяльності у сучасних умовах». Педагогічні зустрічі у Сиктивкарському університеті. – Сиктивкар, 2012 р. – С.81 – 84.

Ст.викл.Остапова О.О.

 1. Остапова О.О. , Остапов А.В., Гета А.В. Психологічні, педагогічні та медико – біологічні аспекти фізичного виховання// Матеріали  III Міжнародної електронної науково – практичної  конференції. – 2012. – С. 174 – 177.

Ст. викл.Шапаренко І.Є.

 1. Шапаренко И.Е. Характеристика ценопопуляций редких степных эфемероидов долины реки Полузорье (Украина, Полтавская область) // Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова : материалы Всерос. науч.- практич. конф. с международ. Участием (1-3 февраля 2012 г., г. Самара). – Самара : ПГСГА, 2012. – С. 154-157.
 2. Шапаренко И.Е. Распространение и ценотическая характеристика редких видов рода LinumL. на территории бассейна реки Ворсклы // Современная биология: вопросы и ответы: Сборник научных статей. – Научно-издательский центр «Открытие». – Петрозаводск: ПетроПресс, 2012. – С. 9-18. 

СТАТТІ В ЦЕНТРАЛЬНИХ ЖУРНАЛАХ

Доц., к.п.н. Бардінова В.Д.

 1. Бардінова В.Д., Бардінов  А.В. Фізичне виховання у поглядах вітчизняних педагогів /В.Д.Бардінова, А.В.Бардінов //Імідж сучасного педагога. – 2011.- № 6. – С.

Ст. викл.Голуб Л.О.

 1. олуб Л.О., Кириленко Л.Г., Власенко Н.В. Обгрунтування силової спрямованості занять фізичною культурою школярів старших класів //Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції «Спорт у нашому житті: проблеми і перспективи розвитку», 12-13 листопада 2010 р. – м. Луганск /Український медичний альманах. Науково-практичний журнал, 2010, № 6.-С.

Ст. викл. Донець О.В.

 1. Донець О.В. Контроль спеціальної працездатності спортсменів – єдиноборців (бокс, кікбоксинг) на перед змагальному етапі підготовки. // Збірник наукових праць. Витоки педагогічної майстерності серія «Педагогічні науки». – Полтава. – 2012. –  С. 96 – 100. 

Доц., к.п.н. Кіприч С.В.

 1. Киприч С.В., Рымарь Н.П., Кириленко А.В. К вопросу об изучении особенностей мотивации к спорту подростков, занимающихся командными и индивидуальными видами спорта //Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції «Спорт у нашому житті: проблеми і перспективи розвитку», 12-13 листопада 2010 р. – м. Луганск /Український медичний альманах. Науково-практичний журнал, 2010,  № 6 .-С. – 0.4
 2. Кіприч С.В. Формування мотиваційно-потрібнісної сфери школярів до ведення здорового способу життя /С.В. Кіприч // Імідж сучасного педагога. – 2012. – Вип. 9. – С.65-68. – 0,4 д.а.

Доц. Кириленко Л.Г.

 1. Кириленко Л.Г., Голуб Л.О., Власенко Н.В. Обгрунтування силової спрямованості занять фізичною культурою школярів старших класів //Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції «Спорт у нашому житті: проблеми і перспективи розвитку», 12-13 листопада 2010 р. – м. Луганск /Український медичний альманах. Науково-практичний журнал, 2010, № 6 .-С. 0.5
 2. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В. Обґрунтування ефективності педагогічних умов формування в учнів початкових класів усвідомленої потреби в регулярних заняттях фізичною культурою //Матеріали ІУ міжнародної науково-практичної конференції «Спорт у нашому житті: проблеми і перспективи розвитку», 12-13 листопада 2010 р. – м. Луганск. /Український медичний альманах. Науково-практичний журнал, 2010. – № 6.-С.63-66

Доц., к.п.н. Корносенко О.К.

 1. Теоретико-методичні аспекти організації та проведення масових гімнастичних виступів / О.К. Корносенко // Імідж сучасного педагога. – 2012. – Вип. 9. – С. 62–65. – 0,4 д.а.

Ст. викл. Мдівнішвілі І.І.

 1. Мдівнішвілі І.І. Оптимізація кількості всеукраїнських і міжнародних змагань у річному циклі підготовки юнаків і юніорів у пауерліфтингу /І.Мдівнішвілі //Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 2. – С.78-81. – 0.33 д.арк.

Доц., к.п.н. Свєртнєв О.А.

 1. Наукові засади моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі // Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. праць.– Харків, 2010. – № 3. – С. 22–26
 2. Система професійних функцій і компетенцій учителя фізичної культури та рівні їх сформованості // Слобожанський науково-спортивний вісник : зб. наук. праць.– Харків, 2010. – № 3. – С. 30–35

Ст. викл. Синиця С.В.

 1. Синиця С.В.Аналіз підготовки  майбутніх фахівців з оздоровчої аеробіки» // Збірник наукових праць. Слобожанський вісник.- 2008.- № 1-2.- С.9-12
 2. Синиця С.В.Визначення моделі фахівця з оздоровчої аеробіки. // Збірник наукових праць. Слобожанський вісник.- 2008.- № 3.- С.7-11
 3. Синиця С.В.Програмне забезпечення курсу «спортивно-педагогічне вдосконалення (оздоровча аеробіка)» для студентів педагогічних вищих навчальних закладів /С.В.Синиця //Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6. – С.28-31. – 0.46 д.арк

Доц., к.п.н. Харченко О.В.

 1. Харченко О.В. Порівняльна характеристика дисплазії епітелію різних топографоанатомічних відділів слизової оболонки шлунка  у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, шлунка та виразково – інфільтративним раком шлунка // Вісник морфології. – 2008. Т14, - № 2 – С. 45 – 55. – 1,1 др. Арк.
 2. Харченко О.В. Порівняльна характеристика різних форм хронічного гастриту топографоанатомічних відділів слизової оболонки шлунка  у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, шлунка та виразково – інфільтративним раком шлунка // Світ медицини та біології. – 2008. - № 4 – С. 35 – 47. – 1,4 др. Арк.
 3. Харченко О.В. Порівняльна характеристика міотичного режиму епітелію різних топографоанатомічних відділів слизової оболонки шлунка  у пацієнтів з виразкою дванадцятипалої кишки, шлунка та виразково – інфільтративним раком шлунка // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 4 – С. 65 – 71. – 0,8 др. Арк.

Доц., к.п.н. Хоменко П.В.

 1. Хоменко П.В. Оцінка ефективності формування функціональності знань учнів// Біологія і хімія в школі - № 6, 2008. – С.13 – 16 – 0,6 др. Арк
 2. Хоменко П.В.Нормативні аспекти викладання предметів природничо-наукового циклу в умовах Болонського процесу. // Вища освіта України – Додаток 3, том ІІІ (10) – 2009 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - С.533 – 540. (0,8 д.а.)
 3. Хоменко П.В.Міжпредметний спецкурс «Біомеханіка» для класів спортивного профілю. // Фізичне виховання в школі: науково-методичний журнал. – 2009. - № 1. - C.20 – 23. (0,8 д.а.)

СТАТТІ У ФАХОВИХ (ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ ВАК УКРАЇНИ) ВИДАННЯХ;

Доц., к.п.н. Бондаренко В.В.

 1. Бондаренко В. Категорія любові в контексті просвітницько-педагогічної діяльності Данила Туптала (Димитрія Ростовського) / Валентина Бондаренко // Гуманізація навчально-виховного процесу: [зб. наук. праць]. – Вип. XLVІІІ (48). – Слов’янськ: Вид-во СДПУ, 2010. – С. 101 – 110.  – 1 д.арк
 2. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи майбутніх фахівців фізичної культури при  вивченні курсу «Теорія і методика фізичного виховання» /В.В.Бондаренко // Зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава: Техносервіс, 2012. – Вип.1  (54). – Серія: «Педагогічні науки».- С. 54-60

Ст. викл. Воєнчук М.М.

 1. Воєнчук М.М.Теоретико-методичні засади виховання здорового способу життя в учнівської молоді.- Збірник накових праць „Витоки педагогічної майстерності”– Полтава, 2010- Випуск 7. – С.160-165.
 2. Воєнчук М.М. Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості у контексті сучасних вимог// Спортивний вісник Придніпров’я – Науково-практичний журнал. –м. Дніпропетровськ, 2010.- № 2. – С.189-192 -0.5
 3. Воєнчук М.М. Організаційні засади діяльності Полтавського гімнастичного товариства «Сокіл» на початку ХХ століття /М.М.Воєнчук //Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи. /Матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк,:Норд-Прес, ДонНУ, 2010.- С.223-225 -0.5
 4. Воєнчук М.М. Організаційні форми фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності спортивних товариств: історичний аспект /М.М.Воєнчук //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»Зб. наукових праць /За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С.126 – 129. – 0.3 д.арк.

Ст. викл. Гогоць В. Д.

 1. Гогоць В.Д.Соціально-психологічна сутність мистецтва,як значного фактору впливу на становлення особистості в підлітковому віці.  / Мусіяченко Є.С., Остапова О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15.Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Випуск 11.(м. Київ – 2011). – с. 156-159.

Ст. викл. Голуб Л.О.

 1. Голуб Л.О., Кириленко Л.Г. Ретроспективний аналіз стану психофізичної підготовки випускників вищих навчальних закладів фізкультурного профілю - Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту „Молода спортивна наука України”. - Львів, 2010. - Випуск 14, том 2. – С.99-103
 2. Голуб Л.О., Борисова О.К., Філіпп В.В. Музично-ритмічні вправи як засіб художньо-естетичного виховання школярів //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»Зб. наукових праць /За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С.196 – 200

Доц., к.п.н. Денисовець Т.М.

 1. Денисовець Т.М.  Виховання здорового способу життя студентів як актуальне завдання вищого навчального закладу. Наукова скарбниця Донеччини: Науково-методичний журнал. - №2, 2011. (журнал ВАК України). 0,94 д.а.
 2. Денисовець Т.М.   Експериментальне дослідження ефективності упровадження методики виховання здорового способу життя у загальноосвітніх навчальних закладах. – Донецьк, 2011р. (ВАК України). 1,2 д.а.

Ст. викл.Донець О.В.

 1. Донець О. В. Оцінка спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів з урахуванням зовнішніх і внутрішніх сторін навантаження / О. В. Донець., С. В. Кіприч., Р. Рибачок. // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2013. – №2 (12). – C. 43 – 50.
 2. Донец А. В. Совершенствование управление тренировочным процессом боксеров на этапе непосредственной подготовки к соревноваем. / А. В Донец, С. В. Киприч., О. А. Махди // Физическое воспитание студентов. Х. – 2013. № 6. С. 20 – 26.
 3. Донец А. В. Тренировочные средства, направленные на стимуляцию специальной работоспособности квалифицированных спортсменов в боксе. / А. В. Донец, С. В. Киприч, О.А. Махди. // Спортивний вісник Придніпров’я. – Д., – 2013. № 3. С. 48 – 55.

Ст. викл. Зайцева Ю.В.

 1. Зайцева Ю.В. Наукові основи відбору перспективних волейболістів для занять у дитячо-юнацьких спортивних школах / Ю.В. Зайцева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2012. – Вип. 98. – Т. ІІ. – С. 237-242.

Доц., к.б.н. Квак О.В.

 1. Пептидергічна регуляція ниркових функцій / Л.Е. Весніна, Л.О.Куценко, О.В. Квак, О.О. Гейко // Буковинський медичний вісник. – 2012 . – Т. 16, №3. – С. 15 – 18

Доц., к.п.н. Кіприч С.В.

 1. Кіприч С.В., Донець О. В. Теоретичний аналіз проблеми індивідуальізації і моделювання у спортивні підготовці єдиноборців (бокс і кікбоксінг)-Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту „Молода спортивна наука України”.-Львів, 2010.- Випуск 14, том 1. – С.125-131
 2. Кіприч С.В. Особливості побудови процесу тренування юних єдиноборців у контексті останніх досліджень - Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту „Молода спортивна наука України”.- Львів, 2010.-Випуск 14, том 1. – С.131-136.
 3. Кіприч С.В., Римар М.П. Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді.- Збірник накових праць „Витоки педагогічної майстерності”  Полтава, 2010- Випуск 7. - С.151-155
 4. Кіприч С.В., Кириленко Л.Г., Омельченко С.М. особливості формування здорового способу життя молоді в Україні перехідного періоду // Спортивний вісник Придніпров’я – Науково-практичний журнал. –м. Дніпропетровськ, 2010.- № 2. – С.107-111 – 0.5
 5. Кіприч С.В. Модель фізкультурно-оздоровчої діяльності як система виховання здорового способу життя підлітків. /С.В.Кіприч. //Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6. – С.43-46. – 0.35 д.арк.
 6. Кіприч С.В., Кириленко Л.Г. Планування спеціальних засобів, спрямованих на підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх зміст /С.В.Кіприч, Л.Г.Кириленко //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»Зб. Наукових праць /За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С.372 – 377. – 0.25 д.арк.

Доц.Кириленко Л.Г.

 1. Кириленко Л.Г., Голуб Л.О.. Аналіз моделі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. – Збірник наукових праць „Витоки педагогічної майстерності” – Полтава, 2010- Випуск 7. -С.165 – 0.4 д.арк.
 2. Кириленко Л.Г., Голуб Л.О. Ретроспективний аналіз стану психофізичної підготовки випускників вищих навчальних закладів фізкультурного профілю - Збірник наукових праць з галузі фізичної культури та спорту „Молода спортивна наука України”.-Львів, 2010. - Випуск 14, том 2. – С.99-103.
 3. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В., Омельченко С.М. Особливості формування здорового способу життя молоді в Україні перехідного періоду // Спортивний вісник Придніпров’я – Науково-практичний журнал. –м. Дніпропетровськ, 2010.- № 2. – С.107-111.
 4. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В.  Планування спеціальних засобів, спрямованих на підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх зміст /Л.Г.Кириленко, С.В.Кіприч //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»Зб. наукових праць /За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С.372 – 377. – 0.25 д.арк.
 5. Кириленко Л.Г., Воліченко А.І., Філенко В.М. Динаміка розвитку музично-творчих здібностей молодших школярів шляхом використання музично-ігрової спрямованості /Л.Г.Кириленко, А.І.Воліченко, В.М.Філенко //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»Зб. наукових праць /За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С.368 – 372. – 0.13 д.арк
 6. Кириленко Л.Г. Ігровий масаж як засіб збереження здоров’я дошкільників// Спортивний вісник Придніпров’я – Науково-практичний журнал. – м. Дніпропетровськ, 2011.- № 4. – С.107-111.

Ст. викл. Ковалів О.В.

 1. Ковалів О.В. Аналітичні аспекти професійної підготовки фахівців фізичної культури заочної форми навчання / О.В. Ковалів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2012. – Вип. 102. – С. 368-370.

Доц., к.п.н. Корносенко О.К.

 1. Корносенко О.К., Хоменко П.В. Модель професійно компетентного фахівця фізичної культури // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Рівне, 2010. - С. 382 – 387. – 0,23 д.а.
 2. Корносенко О.К. Педагогічна технологія підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до використання ігрових методик у професійній діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова . Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Вип. 12(22). – К.: Вид.-во НПУ імені      М.П.Драгоманова, 2010. – С. 137-142. – 0.5 д.а.
 3. Корносенко О.К.  Динаміка формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у контексті викладання ігрових методик /О.К.Корносенко //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)»Зб. наукових праць /За ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 10. – С.407-412 – 0.48 д.арк.
 4. Корносенко О.К.Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження ігрових методик у систему сучасного фізичного виховання/О.К.Корносенко //Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6. – С.21-25 – 0.5 д.арк.
 5. Корносенко О.К., Кравченко Л.М. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За ред. проф. В.І.Сипченка]. – вип.LIV. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 83-90. – 0.5 д.арк
 6. Аналітичні аспекти використання гри у системі освіти / О.К. Корносенко //Зб. наук. праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава: Техносервіс, 2012. – Вип.1  (54). – Серія: «Педагогічні науки».- С. 65-70.
 7. Проектні методики у підготовці фахівців фізичної культури / О.К. Корносенко // Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2012.- №2.- С.47-50.

Ст. викл. Мдівнішвілі І.І.

 1. Мдівнішвілі І.І. Оптимізація кількості всеукраїнських і міжнародних змагань у річному циклі підготовки юнаків і юніорів у пауерліфтингу /І.Мдівнішвілі //Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2011. – № 2. – С.78-81. – 0.33 д.арк.

Ст. викл. Новік С.М.

 1. Новік С.М. Командні якості як запорука успішності особистості в сучасних умовах / С.М. Новік // Витоки педагогічної майстерності. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 212-216. 

Ст. викл. Остапова О.О. (Путря О.О. )

 1. Остапова О.О.Соціально-психологічна сутність мистецтва,як значного фактору впливу на становлення особистості в підлітковому віці. / Мусіяченко Є.С., Гогоць В. Д.//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15.Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Випуск 11.(м. Київ – 2011). – с. 156-159.

Доц., к.п.н. Погребняк О.А.

 1. Погребняк О. А.Педагогічна корекція моральної поведінки студентської молоді засобами фізичного виховання./Шумська С.І. // Вісник Прикарпатського університету. Серія  ізична культура. Випуск 13. м.Івано-Франківськ, 2011. – С. 124-128.
 2. Погребняк О. А.Критерії педагогічної корекції моральної поведінки студентської молоді на заняттях фізичного виховання. // Спортивний вісник Придніпров’я № 2. – 2011 р. – с.18-24.
 3. Погребняк О.А.Впровадження спортивно-педагогічних систем для зміцнення функціонального стану організму студентської молоді. /Шумська С.І. // Імідж сучасного педагога №6 –  2011. – с. 64-68

Доц., к.п.н. Свєртнєв О.А.

 1. Експериментальне упровадження моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ // Педагогічні науки : збірник наукових праць ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Випуск 1. – Полтава : ІОЦ ПНПУ, 2011. – С. 79–86.
 2. Результати апробації авторської моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури // Гуманізація навчально-виховного процесу : [зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.І. Сипченко]. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. ІІ. – С. 36–46
 3. Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць. – Полтава : ІОЦ ПНПУ, 2011. – Вип. 3. – Ч. ІІ.  – С. 239–242.

Доц., к.п.н. Свириденко О.О.

 1. Свириденко О.О. Здоровий спосіб життя як алгоритм збереження та зміцнення здоров’я людини / О.О. Свириденко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – 2012. – Вип. 98. – Т. ІІ. – С. 130-132.
 2. Свириденко О.О. Педагогічні умови виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах / О.О. Свириденко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2012. – Вип. 26. – С. 285-289.

Ст. викл. Синиця С.В.

 1. Cиниця С.В. Динаміка розвитку фізичних якостей студентів під впливом занять зі «Спортивно-педагогічного вдосконалення (оздоровча аеробіка» // Спортивний вісник Придніпров’я – Науково-практичний журнал. –м. Дніпропетровськ, 2010.- № 2. – С.168-171 -0.5
 2. Синиця С.В.Програмне забезпечення курсу «спортивно-педагогічне вдосконалення (оздоровча аеробіка)» для студентів педагогічних вищих навчальних закладів /С.В.Синиця //Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6. – С.28-31. – 0.46 д.арк
 3. Синиця С.В.Динаміка морфофункціональних показників студентів під впливом занять з СПВ оздоровча аеробіка /С.Синиця // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2011. – №3. – С.25-28. – 0.46 д.арк.

Доц. к.б.н. Харченко О.В.

 1. Харченко О.В.Порівняльна характеристика кишкової метаплазії епітелію різних топографо-анатомічних відділів слизової оболонки iшлунка у паціентів з виразкою ДПК, шлунка та виразково-інфільтративним раком шлунка.// Актуальні проблеми сучасної медицини: 2011 Том 8, Випуск 4, Частина 2.
 2. Харченко О.В. Порівняльна характеристика мітотичного режиму епітелію різних топографо-анатомічних відділів слизової оболонки iшлунка у паціентів з виразкою ДПК, шлунка та виразково-інфільтративним раком шлунка.// Вісник проблем біології і медицини: -2011 Випуск 4.
 3. Харченко О.В. Порівняльна характеристика різних форм хронічного гастриту  у паціэнтів з виразкою ДПК, шлунка та виразково-інфільтративним раком шлунка.// Світ медицини та біології: 2011  №4, Частина 2.
 4. Харченко О.ВМедико-біологічні теоретичні передумови старіння та динаміка регресу спортивних досягнень у ветеранів-важкоалетів: матеріали ІVВсеукраїнського науково-практичного семінару «Навколишне середовище і здоров'я дюдини» ( 23 вересня 2010).Полтавськийнац.пед. ун-т. ім. В.Г. Короленка, 2011. – 324с.(2 др.арк.)
 5. Марковський В.Д., Харченко О.В. Виявлення дисемінованих пухлинних клітин у периферичній крові у хворих на виразково-інфільтративний рак шлунка // Вісник морфології. – 2012. -Т. 18, №1. С. 135 – 139.

Доц., к.п.н. Хоменко П.В.

 1. Хоменко П.В. Міжпредметні зв’язки дисциплін медико-біологічного циклу в системі професійної підготовки фахівців фізичної культури// Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія «Педагогічні науки». – Випуск 3-– Полтава, 2011. С. 73-79.
 2. Хоменко П.В.Викладання предметів циклу природничо-наукової підготовки на інтеграційній основі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): Збірник наукових праць. - Випуск 13. –  К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С. 673-677.
 3. Хоменко П.В. Програмне забезпечення медико-біологічної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): Збірник наукових праць. - Випуск 11. –  К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С. 461-466.
 4. Хоменко П.В.,Дарюга О.А. Інтеграційний компонент здоров’язбережувальних педагогічних технологій // Постметодика. – 2011. - №2(99). – С. 18-23.
 5. Хоменко П.В. Предметні біологічні компетентності в системі формування професійної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Випуск 8. Частина ІІ. – Полтава, 2011. – Серія « Педагогічні науки». – С. 285-289.

Ст. викл.Шостак О.В.

 1. Шостак О.В. Необхідність реформування системи підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до впровадження у навчальний процес оздоровчих технологій, спрямованих на фізичне благополуччя учня. // Вісник Чернігівського педагогічного університету. Випуск 98. Том II (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів : ЧНПУ , 2012. – С. 148 – 150.

Матеріали та тези конференцій видані в Україні

доц., к.п.н. Бардінова В.Д.

 1. Бардінова В.Д. Видатні українські педагоги про фізичне виховання. /В.Д.Бардінова //Фізичне виховання : минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011, 17-19 березня . –  С.12-19

Викл. Бондал Е.В.

 1. Дубина М. Правові засади організації занять з фізичного виховання у ЗНЗ / М. Дубина, Е. Бондал // Правозахисний рух України : історія та сучасність : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2012 р.) – Полтава, 2012.  – С. 214-218.

Викл. Воєвода Я.Л.

 1. Воєвода Я.Л.Тестовий контроль у системі підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів. / Дудник М. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково – практичної конференції «Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України: проблеми та перспективи» (м. Полтава,13жовтня 2011р.) -   ПНПУ імені В.Г.Короленка. –  с. 187 – 192.

Ст. викл. Воєнчук М.М.

 1. Воєнчук М.М., Калініченко Ю.В. Формування системи тренувальних завдань для комплексного розвитку фізичних якостей  у молодших школярів //Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України».- Полтава, 2010.- С.24 -28 – 0.2 д арк.
 2. Воєнчук М.М. Психолого-педагогічні аспекти мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних умовах. /М.М.Воєнчук//Фізичне виховання : минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011, 17-19 березня . –  С.305-315
 3. Воєнчук М.М. Тлумачення організаційних, ідейних, програмно-нормативних та науково-методичних основ розвитку фізичної культури і спорту у радянський період /М.М.Воєнчук//Фізичне виховання : минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011, 17-19 березня . –  С.40-48
 4. Оздоровча гімнастика як засіб запобігання захворювань опорно-рухового апарату у дітей середнього шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми валеології та реабілітації» - 25-26 квітня 2012 року м. Сімферополь. – Збірник статей . – С.57-61

Ст. викл.Голуб Л.О

 1. Голуб Л.О., Бурдим А. поєднання академічних занять і громадської туристичної підготовки студентів ВНЗ фізкультурного профілю//Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України».- Полтава, 2010.- С.28-32 – 0.2 д арк.
 2. Голуб Л.О. Нетрадиційні  підходи до формування рухових навичок у загальнонавчальних закладах як засіб удосконалення рухової активності підлітків /Л.О.Голуб, О.В.Зленко//Фізичне виховання : минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011, 17-19 березня . –  С.246-250

Доц., к.п.н. Денисовець Т.М.

 1. Денисовець Т.М.  Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту у навчальних закладах України/ Збірник матеріалів УІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблема підготовки майбутніх педагогів до виховання у дітей здорового способу життя». – Чернівці, - 2011р. 0,4 д.а.
 2. Денисовець Т.М. Особливості формування навичок здорового способу життя в учнів загальноосвітніх шкіл /Збірник наукових праць У міжнародної (Інтернет) науково-практичної конференції «Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації та валеології». – Харків-Кременчук. – 2011р. 0,83 д.а.
 3. Денисовець Т.М. Розвиток фізичного виховання молоді у контексті гуманістичних принципів епохи Відродження/ Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України», - Полтава, 2011. 0,56 д.а.
 4. Денисовець Т.М.   Шляхи формування здорового способу життя у учнів старших класів/ Збірник Матеріалів У Всеукраїнського науково-практичного семінару «Навколишнє середовище і здоров’я людини». – Полтава, 2011р. 0,5 д.а
 5. Денисовець Т.М. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблема підготовки майбутніх педагогів до виховання у дітей здорового способу життя». – Чернівці,  2012р. – С.92-96.
 6. Матеріали всеукраїнського семінару-наради з Міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління». – Полтава 4 жовтня 2012. – С.  76-78.
 7. Матеріали всеукраїнського семінару-наради з Міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління». – Полтава (4 жовтня 2012 р.) – С.  78-79.

Ст. викл. Донець О.В.

 1. Донець О.В.Проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді в ЗНЗ України. /Скрипник А. //IIIВсеукраїнська науково-практична конференція –   м. Полтава. – 2011. – с. 72 – 77.
 2. Донець О.В. Технологія тренувальних навантажень у єдиноборствах (кікбоксинг). // Донець В.В./IIIВсеукраїнська науково-практична конференція – м. Полтава. – 2011. – с. 234- 239.

Доц. к.б.н. Квак О.В.

 1. Квак О.ВСтановлення сучасної хімії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі], (Полтава, 26-27 листопада 2011 р.) / М-во осв. і науки, молоді та спорту, ПНПУ. – Полтава, 2011. – С. 410-412.
 2. Квак О.В. Внутрішній моніторинг адаптації другого курсу на факультеті фізичного виховання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання], (Дніпропетровськ, 12-13 квітня 2012 р.) / М-во осв. і науки, молоді та спорту, ДНУ. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 106 – 108

Доц., к.п.н. Кіприч С.В.

 1. Кіприч С.В., Хіміч А.Ф. Зміст здорового способу життя як цінності в сучасному суспільстві -//Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми фізичного вуиховання студентів в умовах  кредитно-модульної системи навчання”. -  Дніпропетровськ, 2010, 20-21 квітня. – С.148-150
 2. Кіприч С.В., Римар М.П., Кириленко Л.Г.Організація самостіної роботи з формування культури здоров’я студентіввищих навчальних закладів //Матеріали навчально-методичної конференції „Інноваціні освітні технології у підготовці медичних кадрів”.Ч.І.- Полтава, УМСА, 2010. – С.95-97
 3. Кіприч С.В., Кириленко Л.Г., Римар М.П.Педагогічні умови валеологічного навчання студентів-медиків //Матеріали навчально-методичної конференції „Інноваціні освітні технології у підготовці медичних кадрів”. Ч.2- Полтава, УМСА, 2010. – С.48-50
 4. Кіприч С.В., Омельченко С.М. Побудова системи виховання здорового способу життя підлітків засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності на засадах пріоритету потреб та інтересів особистості / С.В.Кіприч, С.М.Омельченко// Фізичне виховання: минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011 17-19 березня. – С.100-105
 5. Кіприч С.В.Сучасні тенденції професійної освіти фахівців у сфері фізичної культури / С.В.Кіприч // Фізичне виховання: минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011 17-19 березня. – С.275-284
 6. Римар М.П., Ємець А.В., Сєроштан В.М., Кіприч С.В., Мякота О.Г. Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес з фізичного виховання студентської молоді. //Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю – Полтава, 5 квітня 2012 р. «Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті». – Збірник статей. – С.38

Доц.Кириленко Л.Г.

 1. Кириленко Л.Г., Лупало О.В. Інформаціно-методична підтримка самоосвіти вчителів з питань зміцнення здоров’язасобами фізичної культури-//Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми фізичного вуиховання студентів в умовах  кредитно-модульної системи навчання”. -  Дніпропетровськ, 2010, 20-21 квітня. – С.285-288
 2. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В., Римар М.П.Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ //Матеріали навчально-методичної конференції „Інноваціні освітні технології у підготовці медичних кадрів”. - Полтава, УМСА, 2010. – С.91-93
 3. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В., Римар М.П. Організація самостійної роботи з формування культури здоров’я студентів вищих навчальних закладів //Матеріали навчально-методичної конференції „Інноваційні освітні технології у підготовці медичних кадрів”. Ч.І.- Полтава, УМСА, 2010. – С.95-97
 4. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В., Римар М.П.Педагогічні умови валеологічного навчання студентів-медиків //Матеріали навчально-методичної конференції „Інноваційні освітні технології у підготовці медичних кадрів”. Ч.2- Полтава, УМСА, 2010. – С.48-50
 5. Кириленко Л.Г., Кіприч С.В., Римар М.П.Педагогічні умови валеологічного навчання студентів-медиків //Матеріали ХУ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія – 2010»- 11-12 жовтня 2010 р. - м. Одеса. – С.127-132 – 0.5 д. арк.
 6. Кириленко Л.Г., Липко К.М. Виховання у молодших школярів емоційно-позитивного ставлення до занять фізичною культурою і спортом //Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України».- Полтава, 2010.- С.37-41. – 0.2 д арк.
 7. Кириленко Л.Г. Особливості методики формування самостійної фізичної діяльності молодших школярів у позашкільній і позакласній роботі з фізичного виховання /Л.Г.Кириленко//Фізичне виховання: минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011 17-19 березня. – С.315-320
 8. Кириленко Л.Г.Рухова активність як складова частина способу життя і чинник зміцнення здоров’я школярів /Л.Г.Кириленко//Фізичне виховання: минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011 17-19 березня. – С.156-160

Доц., к.п.н. Корносенко О.К.

 1. Корносенко  О.К. Методичні засади підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до використання ігрових методик у професійній діяльності /О.К.Корносенко //Фізичне виховання : минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011, 17-19 березня . –  С.284-292

Викл. Лисаченко Р.М.

 1. Лисаченко Р.М.Проблема формування здорового способу життя учнів у змісту шкільної освіти. Фуга В. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково? практичної конференції «Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України : проблеми та перспективи» . - м. Полтава.(13жовтня 2011р.) –   ПНПУ  імені В.Г.Короленка, с. 54 – 56.

Ст. викл.Мдівнішвілі І.І.

 1. Мдівнішвілі І.І., Ігор Сальник. Формування системи тренувальних завдань для всебічного розвитку фізичних якостей у молодших школярів//Матеріали міжнародної студентської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України».- Полтава, 2010.- С.47-51. – 0.2 д арк.
 2. Мдівнішвілі І.І. Забезпечення обсягу рухової активності молодших школярів відповідно до фізіологічних норм /І.І.Мдівнішвілі//Фізичне виховання : минуле і сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011, 17-19 березня . –  С.160-169

Ст. викл. Остапова О.О. (Путря О.О. )

 1. Остапова О.О. Здоров’язберігаючі освітні технології, як важлива складова професійної компетентності сучасного педагога / Гезун О. // III Всеукраїнська науково? практична конференція(13жовт-ня 2011р.), м. Полтава. –  с. 161- 165.
 2. Остапова О.О. Аспекти освіти у галузі здоров’я. / Гезун О. //III Всеукраїнська науково практична конференція. (13жовтня  2011р), м. Полтава. –  с. 38-43.
 3. Остапова О.О., Остапов А.В., Гета А.В.  Формування програм занять із фізичного виховання у ВНЗ у зв’язку з надзвичайними обставинами останніх років: VI Всеукраїнська науково – практична конференція «Проблеми сучасної валеології фізичної культури та реабілітації» (5 – 6 квітня 2012 р. ) , Херсон. – С. 184 – 190.
 4. Остапова О.О. Залучення студентів Полтавського національного технічного університету до занять фізичною культурою: матеріали IV Всеукр.наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології»], (Кременчук, 2012р.) / МОН України, Кремнчук. – Кременчук, 2012. – С. 184 – 190.
Ст. викл. Підлужна С.А.

 1. Підлужна С.А.Вплив факторів зовнішнього середовища на структурну адаптацію серця до фізичних навантажень.// МатеріалиIVВсеукраїнської науково – практичного семінару «Навколишнє середовища і здоров’я людини». Полтава 2011. С.157 – 159.

Доц. к.п.н. Погребняк О.А.

 1. Погребняк О.А. Роль фізичної культури в повсякденному житті студентів вищих навчальних закладів. / Турченко А. //Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Фізичне виховання: минуле і сучасність».(м. Полтава,17-19 березня 2011)- ПНПУ імені В.Г. Короленка – С. 115-123.
 2. Погребняк О.А.Медико-біологічні проблеми фізичного виховання як основний фактор у збереженні власного здоров’я. /Похил Ю. // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку спортивних ігор, туризму, спортивних дисциплін в закладах освіти». Переяслів-Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди 2011р.
 3. Погребняк О.А. Актуальність проблеми розвитку спортивних норм зі студентською молоддю./ Ландик В. // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку спортивних ігор, туризму, спортивних дисциплін в закладах освіти». Переяслів-Хмельницький ДПУ імені Г.Сковороди 2011р.
 4. Погребняк О. А. Вдосконалення кредитно-модульної системи навчання з дисципліни фізичного виховання у вищій школі : матеріали I Регіонального методичного семінару [«Фізичне виховання студентів у контексті Болонського процесу : досвід, проблеми та перспективи»],  (Полтава, 26 жовтня 2012р.) / МОН України,  ПНТУ імені Ю. Кондратюка. – Полтава, 2012. – С.190 – 195.
 5. Погребняк О.А. Сучасні шляхи оздоровлення студентів спеціальних медичних груп : матеріали VI  Всеукр. наук. практ. конф. [ «Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації»], (Харків, 5 – 6 квітня 2012р.) / МОН України, Харківський національний педагогічний університет. – Харків, 2012.  – С. 231 – 235.
 6. Погребняк О.А. Вплив засобів фізичного виховання на корекцію моральної поведінки студентської молоді : матеріали IV Всеукр.наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології»], (Кременчук, 2012р.) / МОН України, Кременчук. – Кременчук, 2012. – С. 73 – 76. 

Доц., к.п.н. Свєртнєв О.А.

 1. Особливості міжособистісних відносин у колективі дитячої футбольної команди. Міжнародна студентська науково-практична конференція “Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України”: зб. наук. праць. – Полтава, 2010. – С. 51-55.
 2. Контроль інтенсивності фізичних навантажень за показниками частоти серцевих скорочень у процесі підготовки арбітрів у футболі Міжнародна студентська науково-практична конференція “Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України”: зб. наук. праць. – Полтава, 2010. – С. 84-88.
 3. Медико-біологічне обґрунтування системи відновлення арбітрів у сучасному футболі. Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України: проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011. – С.198-201.
 4. Особливості професійної компетентності вчителя фізичної культури. Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей педагогічного працівника. – 2011. – Випуск 2. – С. 49-53

Доц., к.п.н. Свириденко О.О.

 1. Максименко Т. Правові засади організації занять з фізичного виховання у ВНЗ / Т. Максименко, О. Свириденко // Правозахисний рух України : історія та сучасність : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2012 р.) – Полтава, 2012.  – С. 123-126.

Ст.викл. Синиця С.В.

 1. Аналіз системи підготовки майбутніх фахівців з оздоровчої аеробіки. Стаття. //Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я».- 29-30 листопада 2007 р. м. Харків 0.2 д.арк.

Ст. викл.Стариченко О.В.

 1. Щерба М. Правові засади організації занять з фізичного виховання у дитячо-юнацьких спортивних школах / М. Щерба, О. Стариченко // Правозахисний рух України : історія та сучасність : матеріали V всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2012 р.) – Полтава, 2012.  – С. 47-53.

Ст. викл. Філенко В.М.

 1. Філенко В.М.Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941рр.) / Беззубенко  І.В. . // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції /Фізичне виховання: минуле і сучасність».(м. Полтава,17-19 березня 2011) – ПНПУ імені В.Г. Короленка,с.58 – 62.
 2. Філенко В.М. Народні знання і уявлення про фізичне виховання,як спосіб покращення здоров’я нації. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції /Фізичне виховання: минуле і сучасність».(м. Полтава,17-19 березня 2011) –  ПНПУ імені В.Г. Короленка, с.80 – 83.
 3. Філенко В.М.Характеристика уроку фізичної культури для учнів з серцево-судинними захворюваннями./  Черкас Л. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково  практичної конференції  «Здоров’язберігачі технології в ЗНЗ та ВНЗ України : проблеми та  перспективи» (м. Полтава.,13жовтня 2011р.) ПНПУ імені
   В.Г.Короленка с.  272 – 275.
 4. Філенко В.М.Здоровий спосіб життя, як неодмінна складова повноцінного розвитку. / Вовк О. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково практичної конференції «Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України : проблеми та перспективи» (м. Полтава.,13жовтня 2011р.) ПНПУ імені В.Г. Короленка.

Ст.викл. Шапаренко І.Є.

 1. Шапаренко І.Є. Сучасний стан поширення і охорони рідкісних степових видів рослин у ключових територіях коломацькогоекокоридору (Полтавська область).Байрак О.М. // Каразінські природознавчі студії : Мат-ли міжнародної наукової конференції. – Харків, 2011. – С. 149-151. – 0,2 д.а.
 2. Шапаренко І.Є. Рідкісні види рослин околиць с. Полузір’я Новосанжарського району Полтавської області // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: Мат-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 квітня, 2012 р., м. Полтава).  –  Полтава: Астрая, 2012.  – С. 101-103.
 3. Шапаренко І.Є. Ценотичні особливості VINCA MINOR L.  на території басейну річки Ворскли в межах України // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції присвяченої 25 – річчю біологічного факультету (11-13 травня, м. Запоріжжя ). – Запоріжжя, 2012. - Copy Art. – С. 440 – 441.
 4. Шапаренко І.Є. Поширення видів родини Orchidaceae  на території басейну річки Ворскла  (в межах України) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня, 2012 р., м. Умань, Черкаська область). – Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 185 – 187.
 5. Шапаренко І.Є. Нові місцезнаходження Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. на території басейну річки Ворскла // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (присвячена 100-річчю від дня народження Д.С. Івашина, ботаніка, флориста, еколога) (8-9 листопада 2012 р., м. Полтава) / За редакцією М.В. Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2012.  С. 108-110.

Викл. Шостак О.В.

 1. Шостак О.В.Досвід Полтавщини з питань піклування про виховні та оздоровчі функції фізкультурно-оздоровчих заходів серед дітей та підлітків./ Шаповал Є Ю. // III Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України : проблеми та перспективи».  м. Полтава. (13жовтня 2011р.) – с. 128 –  132.
 2. Шостак О.В., Шаповал В. Перспективи застосування сучасних інформаційних технологій у навчально – тренувальному процесі футболістів : матеріали IV Всеукр.наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології»], (Кременчук, 2012р.) / МОН України, Кременчук. – Кременчук, 2012. – С. 127 – 130.


Перелік публікацій викладачів кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін

(Закачати | Дивитись)