Кафедра теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

КОРНОСЕНКО ОКСАНА КОСТЯНТИНІВНА

Посада:  професор

Вчене звання:  професор кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Портфоліо

Контакти:

E-mail: kornosenko@ukr.net


БОНДАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада:  доцент

Вчене звання:  доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Портфоліо

Контакти:

E-mail: val.vl.bond@gmail.com


ДАНИСКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада:  доцент

Вчене звання:  доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Портфоліо

Контакти:

E-mail: oksana.danisko76@gmail.com


CВЄРТНЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: доцент

Вчене звання:  доцент кафедри методики викладання спортивних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Портфоліо

Контакти:

E-mail: svertneva@gmail.com

 

СИНИЦЯ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Посада:  доцент

Вчене звання: доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Портфоліо

Контакти:

E-mail: sinicasv@ukr.net


КІПРИЧ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада:  професор

Вчене звання:  професор кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доктор наук з фізичного виховання та спорту

Портфоліо

Контакти:

E-mail: kiprych@ukr.net


ХЛІБКЕВИЧ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ

Посада:  асистент

Науковий ступінь: доктор філософії

Портфоліо

Контакти:

E-mail: hlibkewitch@gsuite.pnpu.edu.ua

           


ДЕМУС ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада:  асистент, аспірантка кафедри загальної педагогіки та андрагогіки

Портфоліо:

Контакти:

E-mail: yanadobrosol1992@gmail.com

           

СУЩЕНКО АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

Посада: професор

Вчене звання: професор кафедри педагогічної майстерності

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Портфоліо:

Контакти:

E-mail: docanvisu@gmail.com