Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання та спорту

 
Голова Студентського наукового товариства (далі – СНТ)
Седун Віта

Науково-дослідну роботу студентів
зорганізовано за такими напрямами:

– діяльність як компонент навчального процесу;
– діяльність у позааудиторний час.


СНТ об’єднує студентську молодь, яка зацікавлена в науковій роботі і прагне до нових наукових відкриттів.