Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання

 
Голова Студентського наукового товариства (далі – СНТ)
– Іванюк Вікторія

Заступник голови СНТ 
–  Хандій Анастасія

Науково-дослідну роботу студентів
зорганізовано за такими напрямами:

– діяльність як компонент навчального процесу;
– діяльність у позааудиторний час.


СНТ об’єднує студентську молодь, яка зацікавлена в науковій роботі і прагне до нових наукових відкриттів.