Підкомісія з методичної діяльності

Бондаренко Валентина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури – голова підкомісії з методичної діяльності факультету фізичного виховання.

Корносенко Оксана Костянтинівна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури.

Квак Ольга Вікторівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання.

Даниско Оксана Володимирівна

кандидат педагогічних наук,старший викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури.

Згідно з рішенням засідання вченої ради факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (протокол № 2 від 19 вересня 2019 року)