Студентська наукова діяльність

Збірник наукових праць студентів факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти.
Випуск 1.