Студентська наукова діяльність

Збірник наукових праць студентів факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка студентів першого, другого та третього рівнів вищої освіти.
Випуск 1.

Технології здоров’язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи : матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. – Полтава : Сімон, 2021 – 130 с.