Відбулося засідання робочих груп з розробки та оновлення освітніх програм спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

12 травня 2021 р. у співпраці із зовнішніми стейкголдерами в онлайн-режимі відбулося засідання робочих груп із розробки та оновлення освітніх програм  спеціальності 014 «Середня освіта(Фізична культура)» першого (бакалаврського) (гарант – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско) та другого (магістерського) (гарант – доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Олена Момот) освітніх рівнів.
У роботі засідання взяли участь члени робочих груп: професор кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Павло Хоменко, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Валентина Бондаренко, професор кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Корносенко, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Юлія Зайцева, директор Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ–ДНЗ) №16 Полтавської міської ради Полтавської області Віктор Явтушенко, директор КЗ «Полтавська гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області» Світлана Дяченко, директор Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області Лариса Семеняка, а також студенти факультету фізичного виховання Олександр Іванченко, Владислава Кравченко, Вікторія Іванюк, Юлія Безпалько.

Гаранти освітніх програм професор Олена Момот і доцент Оксана Даниско наголосили на унікальності обговорюваних освітніх програм, на необхідності враховувати під час їх оновлення інтересів усіх зацікавлених сторін: студентів, викладачів університету та роботодавців.
Під час зустрічі обговорили структуру проєктів освітньо-професійних програм, перелік запропонованих освітніх компонентів, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів, результати поточного й підсумкового контролю, моніторингу якості освітнього процесу (ректорський контроль, моніторинг якості контенту освітніх компонентів) задоволеність здобувачів вищої освіти освітніми програмами, що визначалася шляхом анкетування (зокрема, щорічний моніторинг якості освіти здобувачів вищої освіти «Якість освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка очима студентів»), офіційні відгуки роботодавців, які дозволяють констатувати, що освітні програми відповідають вимогам вищої школи і можуть бути впроваджені в освітній процес.

Також врахували пропозиції зовнішніх стейкхолдерів (Світлани Дяченко, директора КЗ «Полтавська гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області»,  Лариси Семеняки, директора Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області) стосовно модернізації цих освітніх програм. Наприклад, Світлана Дяченко запропонувала включити до освітньої програми дисципліни практичної спрямованості, які дозволяють розв’язувати складні діагностичні й прогностичні задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності в сфері фізичної культури.

Присутні на засіданні студенти висловили задоволеність змістом та очікуваними результатами навчання.
Кожен із учасників обговорення мав змогу висловити свої зауваження та побажання щодо покращення освітньо-професійних програм. Дискусія відбулася у позитивній психологічно комфортній атмосфері.
За результатами засідання було прийняте рішення розмістити на сайті ПНПУ імені В. Г. Короленка в рубриці «Освітні програми» проєкти освітньо-професійних програм 014 «Середня освіта (Фізична культура») за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти для подальшого оприлюднення, обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами.

You may also like...