Академічна спільнота та роботодавці обговорили проєкт освітньої програми спеціальності 014.11«Середня освіта (Фізична культура)»

На факультеті фізичного виховання та спорту відбулося обговорення проєкту ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» першого бакалаврського рівня вищої освіти зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура). В обговоренні брали участь директорка Вікторія Савченко, директорка Білицького ліцею №1 Білицької селищної ради Полтавської області; Лариса Семеняка,директорка Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, Олена Голтвяниця,директорка Полтавської гімназії №17 Полтавської міської ради Полтавської області; Оксана Даниско, доцента кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури і члени робочої групи освітньої програми: доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Валентина Бондаренко, доценти кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Тамара Денисовець та Інна Шапаренко, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Юлія Зайцева, студентки факультету фізичного виховання та спорту Софія Щербина, Владислава Кравченко.

Гарант освітньої програми Оксана Даниско висвітлила зміст програми, особливості навчального плану та зазначила, що програма підготовлена з урахуванням тенденцій розвитку освітньої галузі і традицій Полтавського регіону. Зокрема, акцентовано увагу важливості імплементації актуальних змін в галузевому законодавстві, а саме норм Наказу Міністерства освіти і науки України від 11.11.2022 р. № 1006 «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти». Також учасники ознайомилися з результатами анкетування та пропозиціями стейколдерів і здобувачів щодо якості освітнього процесу.

         На зустрічі були обговорені сучасні проблеми, що виникають під час професійної діяльності у сфері фізичної культури. Так, Валентина Бондаренко запропонувала розширити зміст дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців, а саме набуттям знань щодо особливостей організації навчально-виховної, організаційно-методичної, фізкультурно-спортивної, соціально-оздоровчої та культурно-просвітницької роботи в закладах загальної середньої та фахової передвищої освіти в руслі вимог професійних стандартів.

          Тамара Денисовець під час обговорення внесла пропозицію посилити фокус освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізична культура)», надала рекомендації щодо уточнення назв дисциплін для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з урахуванням узагальнених під час анкетування пропозицій здобувачів та стейкхолдерів. 

         Вікторія Савченко висловила побажання щодо оновлення змісту практичної підготовки здобувачів, поглиблення рівня їх знань щодо впровадження нових варіативних модулів та модельних програм з фізичної культури, використання сучасних видів фізичної активності, форм та методів організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в урочній та позаурочній діяльності.

         Лариса Семеняка також відзначила важливість питань практичної підготовки здобувачів та висловила бажання всебічної допомоги у організації проходження навчальних та виробничих практик студентів.

          Члени робочої групи доценти Юлія Зайцева, Інна Шапаренко та здобувачі Софія Щербина, Владислава Кравченко підтримали необхідність урахування нових підходів щодо якісної професійної підготовки та формування сучасного фахівця з фізичної культури, вдосконалення освітньої програми з урахуванням рекомендацій учасників зустрічі.

You may also like...