Засідання робочої групи з розробки та оновлення освітніх програм спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

18 червня 2020 р. в онлайн-режимі відбулося засідання робочих груп із розробки та оновлення освітніх програм  спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» першого (бакалаврського) (гарант – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Бондаренко Валентина Володимирівна) та другого (магістерського) (гарант – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Момот Олена Олегівна) освітніх рівнів.

У роботі засідання взяли участь члени робочих груп: Хоменко Павло Віталійович – доктор педагогічних наук,  професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання ПНПУ імені В. Г. Короленка; Даниско Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В.Г. Короленка; Корносенко Оксана Костянтинівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В. Г. Короленка; Гогоць Василь Дмитрович – старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка; Явтушенко Віктор Іванович – директор Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ–ДНЗ) №16 Полтавської міської ради Полтавської області; Дяченко Світлана Володимирівна – директор КЗ «Полтавська гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області»; Семеняка  Лариса Василівна – директор Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, а також студенти факультету фізичного виховання ПНПУ імені В.Г. Короленка Воронько Сергій, Логунов Владислав, Хандій Анастасія, Юхименко Софія.

У вступному слові Валентина Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури  наголосила на унікальності обговорюваних освітніх програм, на необхідності враховувати під час їх оновлення інтересів усіх зацікавлених сторін: студентів, викладачів університету та роботодавців.

У ході зустрічі обговорювалися структура освітньо-професійних програм, перелік запропонованих освітніх компонентів, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів, результати поточного й підсумкового контролю, моніторингу якості освітнього процесу (ректорський контроль, моніторинг якості контенту освітніх компонентів) задоволеність здобувачів вищої освіти освітніми програмами, що визначалася шляхом анкетування (зокрема, щорічний моніторинг якості освіти здобувачів вищої освіти «Якість освіти в ПНПУ імені В. Г. Короленка очима студентів»), офіційні відгуки роботодавців, які дозволяють констатувати, що освітні програми відповідають вимогам вищої школи і може бути впроваджена в освітній процес.

Також враховано пропозиції зовнішніх стейкголдерів (Світлани Дяченко, директора КЗ «Полтавська гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області»,  Лариси Семеняки, директора Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, Віктора Явтушенко, директора Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ–ДНЗ) №16 Полтавської міської ради) стосовно модернізації цих освітніх програм. Наприклад, Світлана Дяченко запропонувала включити до освітньої програми дисципліни практичної спрямованості, які дозволяють розв’язувати складні діагностичні й прогностичні задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності в сфері фізичної культури.

Присутні на засіданні студенти висловили задоволеність змістом та очікуваними результатами навчання. Кожен із учасників обговорення мав змогу висловити свої зауваження та побажання щодо покращення освітньо-професійних програм. Дискусія відбулася у позитивній психологічно комфортній атмосфері. На завершення зустрічі члени робочої групи рекомендували до затвердження обговорені освітньо-професійні програми 014 «Середня освіта (Фізична культура») за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти для вступників 2020-2021 навчального року.

You may also like...