На факультеті фізичного виховання та спорту відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини»

18–19 квітня 2024 р. кафедра теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури організувала і провела VІІ Всеукраїнську науково-практична конференцію з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і здоров’я людини».

Конференція об’єднала понад сто учасників — як вітчизняних, так і зарубіжних учених, тренерів-практиків, учителів фізичної культури, здобувачів освіти для обговорення нагальних проблем професійної освіти, підготовки спортсменів, збереження фізичного і психічного здоров’я, упровадження рекреаційно-оздоровчих та реабілітаційних технологій у практику роботи з людьми різного віку.

Урочисте відкриття конференції розпочала ректорка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка професорка Марина Гриньова, яка підкреслила, що питання збереження здоров’я та популяризації рухової активності є найбільш актуальними у сучасному світі, адже здоров’я нації є однією з головних складових загального благополуччя суспільства.

Проректор з наукової роботи професор Василь Фазан зауважив, що проведення конференції дозволить висвітлити результати найбільш актуальних досліджень, обмінятися досвідом та вирішити важливі проблеми, а співпраця між закладами освіти сприятиме подальшому розвитку фізичного виховання, спорту та здоров’я на благо українського суспільства.

До наукового зібрання конференції звернувся високоповажний експерт, відомий учений в галузі фізичної культури і спорту, доктор педагогічних наук, професор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Микола Носко. У своїй науковій рефлексії він звернув увагу учасників на той факт, що стан здоров’я українців невпинно знижується, що, відповідно, потребує розробки та упровадження здоров’ярозвивальних фізкультурно-спортивних технологій, наголосив на важливості й своєчасності проведення цієї конференції.

«Заняття спортом спрямовані на досягнення гармонії між тілом та розумом, на пошук внутрішнього балансу і розвиток свого потенціалу, відкривають безмежні можливості для самовираження та самовдосконалення, допомагають виявити свої здібності і таланти, є важливою компонентою фізичного здоров’я людини», – з таким меседжем звернувся до учасників кандидат наук із фізичного виховання і спорту, доцент, декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Волинського національного університету імені Лесі Українки Василь Пантік.

У межах пленарної сесії виступили провідні учені галузі фізичної культури і спорту, які розглянули актуальні проблеми задоволення рекреаційних та реабілітаційних потреб ветеранів війни, підвищення індексу інклюзії у підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, подолання освітніх втрат школярів засобами фізичної культури тощо.

Також учасники мали можливість привернути увагу до конкретних проблем та висловити свої думки під час секційних засідань. Завершальною частиною конференції була дискусійна панель, де учасники обговорили ключові висновки та визначили стратегії подальших дій для вирішення окреслених питань, висвітлених під час конференції.

Конференція відзначила важливість фізичного виховання, спорту і здоров’я для загального благополуччя суспільства. Учасники погодилися, що необхідно більше уваги приділяти популяризації активного способу життя, впроваджувати нові підходи до проведення фізичної культури у школах, сприяти розвитку спортивних ініціатив у громадах тощо. За допомогою обміну досвідом та ідей, конференція створила платформу для подальшої співпраці та спільних зусиль у розв’язанні проблем, що стосуються фізичного виховання, спорту і здоров’я.

Щиро дякуємо адміністрації Університету за підтримку і сприяння в організації конференції, кожному учаснику – за внесок у розвиток спортивної науки України. Уклінно дякуємо Збройним силам України за створені безпечні умови, що дозволяють нам займатися наукою, розвиватися, навчати студентів.

You may also like...