Участь викладачів у міжнародному підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність при підготовці магістрів  та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні»

З 8 по 17 квітня 2024 року доцентка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Євгенія Шостак успішно завершила міжнародне стажування за темою ««Академічна доброчесність при підготовці магістрів  та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні».

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін (Республіка Польща).

Програма міжнародного підвищення кваліфікації  включала в себе виконання навчального навантаження 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.

Під час проходження стажування було опрацьовано такі теми: тема  №1 «Впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти», тема №2 «Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів)», тема №3 «Академічна доброчесність: плагіат  (міжнародний досвід). Академічна доброчесність як запорука якісної освіти», тема №4 «Ефективні політики академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в Україні», тема №5 «Академічна доброчесність та онлайн-оцінювання (міжнародний досвід)», тема №6 «Академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти».

Обсяг програми міжнародного підвищення кваліфікації містив 1,5 кредити ЄКТС (45 години) ECTS. В результаті навчання  Євгенія Шостак підвищила рівень  теоретичної та практичної підготовки, вдосконалила загальні та професійні компетентності, виконала необхідні практичні завдання та отримала Міжнародний сертифікат про успішне проходження міжнародного підвищення кваліфікації. Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.

You may also like...