ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «ОЛІМПІЙСЬКА КНИГА ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ КУТОЧОК»

Полтавське обласне відділення Олімпійської академії України, яке функціонує на кафедрі теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін факультету фізичного виховання, взяло участь у Всеукраїнській акції «Олімпійська книга та Олімпійський куточок» з метою сприяння створення сучасної системи освіти та виховання молодого покоління на основі ідеології олімпізму, шляхом запровадження системи олімпійської освіти та розповсюдження літератури на олімпійську тематику. Було поповнено скарбничку олімпійської літератури, а саме:

Олімпійці розмовляють англійською. Ч.2: – Спеціальна лексика : А-П. 2-ге вид. –  К., 2020. – 464 с.
Життя в польоті. (Друге видання). – К.: Олімп.літ., 2020. –  48 с.
Михайло Сорока. В. олімпійській сім’ї – Україна. К.: ПП «Перша Друкарня»,2020. – 480 с.
Бубка С. Н., Булатова М. М. Олімпійське сузір’я України : Атлети. – 3-тє вид. – К.: Олімпі. Л-ра, 2020. – 192 с.

Серед авторитетних видань у портфоліо видавництва «Олімпійська література» є також цикл наукових праць зарубіжних авторів, на сторінках яких розкривається нове бачення світових загальновизнаних теорій і підходів із різних напрямів спорту.

You may also like...