Оксана Даниско спікер онлайн-семінару «Інноваційні підходи в організації навчальної та позааудиторної роботи з фізичного виховання в закладах фахової передвищої освіти в умовах сьогодення»

21 травня 2024 року доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско виступила спікером онлайн-семінару «Інноваційні підходи в організації навчальної та позааудиторної роботи з фізичного виховання в закладах фахової передвищої освіти в умовах сьогодення». Захід, що об’єднав понад 300 учасників, організовано і проведено Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти спільно з Комітетом фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Доповідачами семінару також виступили Олександр Ігнатко, заступник Голови з Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, Сергій Трачук, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, Ольга Форостян, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти і реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, керівники та викладачі фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти.

Мета семінару – професійний розвиток педагогічних працівників відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості навчання, ознайомлення із сучасними методами ефективного менеджменту  інноваційної діяльності в освітньому процесі з фізичної культури.

На семінарі було розглянуто питання стратегіювання розвитку фізичного виховання та спорту здобувачів освіти; сучасні фітнес тренди: освітні виміри, рухова активність в структурі моделі належного рівня здоровʼя підлітків; особливості організації та проведення занять з фізичної культури в інклюзивних групах у закладах фахової передвищої, вищої освіти; засоби підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи на навчальних та самостійних заняттях зі здобувачами освіти; розвиток фізичної активності студентської молоді, інноваційні організаційно-методичні підходи до організації виховного процесу у сучасних умовах на заняттях з фізичної культури; упровадження нових варіативних модулів на уроках з фізичної культури під час практичної діяльності, а також необхідність та важливість урахування означених практик у процесі підготовки сучасних учителів фізичної культури в закладах вищої освіти.

You may also like...