У ПНПУ імені В. Г. Короленка акредитовано освітньо-професійну програму «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

14 травня 2024 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалили позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Ця освітньо-професійна програма реалізується на кафедрі теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури (завідувачка кафедри – професорка Оксана Корносенко, гарант – кандидат педагогічних наук Олександр Свєртнєв).

Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 16.02.2024 № 319-Е було призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» у такому складі:

Павлюк Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Хмельницький національний університет) – керівник експертної групи;

Пітин Мар’ян Петрович доктор наук з фізичного виховання та спорту (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського);

Петрова Юлія Миколаївна (Кам`янець-Подільський національний університет імені Миколи Огієнка, здобувач вищої освіти).

Комісія відмітила, що освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» є актуальною та збалансованою у контексті врахування сучасних вимог ринку праці та інтересів стейкголдерів. Експертна група підкреслила злагоджену взаємодію та високий професіоналізм у діяльності всіх структурних підрозділів закладу вищої освіти, очолюваного ректоркою професоркою Мариною Гриньовою.

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури висловлює щиру вдячність усім членам експертної комісії, галузевої експертної ради, колективу університету, академічній спільноті, стейкголдерам, випускникам, які активно долучилися до акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів здобути якісну освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

You may also like...