На факультеті фізичного виховання та спорту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка триває навчальна науково-дослідна практика

Навчальна науково-дослідна практика є нормативними освітнім компонентом освітньої програми «Фізична культура і спорт» підготовки магістрів. Мета практики – сформувати у здобувачів здатності до здійснення самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання технології її проведення, поглиблення теоретичних знань у галузі фізичної культури і спорту, підбір фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи, формування компетентностей необхідних для опрацювання наукових інформаційних джерел.

У період проходження практики здобувач виконує функції дослідника, що надає змогу оцінити складність науково-дослідної роботи, знайомиться і узагальнює вітчизняну і зарубіжну літературу за темою дослідження, оволодіває технологією планування проведення експерименту тощо, освоює методику проведення наукових досліджень і спостережень в експерименті на основі заздалегідь розробленої програми і за результатами якого буде представлена кваліфікаційна (магістерська) робота, веде первинну документацію науково-дослідної роботи (журнали спостережень, біометричних досліджень тощо).

Керівниками навчальної науково-дослідної практики є високопрофесійні науково-педагогічні працівники, які мають наукові ступені та вчені звання, а також досвід професійно-практичної діяльності.

You may also like...