Викладачі факультету фізичного виховання удосконалюють компетентності організації змішаного навчання

Доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско пройшла курс підвищення кваліфікації «Використання моделей змішаного навчання в освітньому просторі» в дистанційному форматі на базі науково-методичного центру професійно-технічної освіти в Запорізькій області.

Курс спрямований на професійний розвиток педагогічних працівників з питань ефективного планування освітнього процесу та обумовлений необхідністю сучасному педагогічному працівнику вміти будувати освітній процес, у якому б оптимально поєднувалося онлайн та офлайн навчання;  обирати оптимальну модель змішаного навчання; створювати особистий навчальний контент (скринкасти, навчальне відео); створювати маршрутні листи занять для організації змішаного навчання; використовувати інтернет ресурси; розробляти навчальну тему за технологією змішаного навчання.

Відповідно до навчального плану освітньої програми тривалість навчання становила 24 академічні години (0,8 кредиту ЄКТС).

You may also like...