Фізичне виховання в умовах дистанційного навчання

Сучасна система підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти характеризується інтенсифікацією процесу навчання, збільшенням кількості отримуваної інформації, психічною насиченістю навчальних занять, високими вимогами до якості знань, недостатнім обсягом рухової активності і, як наслідок, недостатнім рівнем фізичної підготовленості.

Освітній простір країни перейшов на дистанційне навчання. Не виключенням стало й фізичне виховання. Викладачі терміново опанували новітні технології, набула актуальності організація самостійної роботи з фізичного виховання. Так, на факультеті фізичного виховання викладачі Олена Согоконь, Олександр Донець та Василь Гогоць підготували навчально-методичний посібник «Фізичне виховання – дистанційна форма навчання». Метою даного навчально-методичного посібника став підбір засобів впливу, вироблення нових форм, методів роботи, що забезпечать зацікавленість до занять, сформують мотивацію, активізують осмислення необхідності самостійних фізичних тренувань та сприятимуть вдосконаленню навичок здорового способу життя.  Завдяки розробленим комплексам фізичних вправ студенти засвоять  теоретичні і методичні знання у галузі фізичної культури і здоров’язбереження, а також сформують практичні навички самоорганізації рухової діяльності.

Використання різноманітних видів фізкультурної діяльності при дистанційному навчанні сприятиме профілактиці поширених захворювань, підвищенню працездатності, організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими звичками, створять умови для пізнання власних можливостей та забезпечать оптимальні обсяги рухової діяльності.

You may also like...