На факультеті фізичного виховання та спорту закінчилася Виробнича педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

З 12 лютого по 22 березня 2024 року здобувачі другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) проходили Виробничу педагогічну практику в ЗЗСО. Виробнича педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

Під час виробничої педагогічної практики в ЗЗСО студенти удосконалювали професійно-педагогічні знання, уміння та навички, необхідні для майбутньої роботи вчителя фізичної культури; застосовували навички та вміння, отримані під час навчання, для проведення різних типів навчальних занять з використанням різноманітних методів, які активізують пізнавальну діяльність учнівської молоді; закріплювали вміння організовувати, планувати і проводити навчально-виховну, фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу з учнівською молоддю.

Також розвивали здатність до компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях; поглибили навички до самостійної науково-дослідницької роботи; сформували вміння вести систематичний облік результатів своєї діяльності, аналізувати й оцінювати хід надбання власного педагогічного досвіду та подальше творче застосування в навчально-виховній роботі.

Студенти задоволені базами практик та педагогічним колективом.

Бажаємо здобувачам успіхів у майбутній професійній діяльності!

You may also like...