Наукові здобутки викладачів факультету фізичного виховання

Викладачі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка плідно працюють над поповненням науково-методичного фонду нашого закладу, видають посібники, підручники, методичні рекомендації, забезпечуючи студентів відповідною літературою.

Так, доценти кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Інна Шапаренко та Світлана Мироненко уклали навчальний посібник «Збірник тестових завдань. Гігієна шкільна та фізичного виховання».

У збірнику розроблено діагностичний блок у вигляді тестових завдань для поточного, модульного, підсумкового контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів. Наведені матеріали сприятимуть вивченню студентами предмета, завдань і змісту навчальної дисципліни «Гігієна шкільна та фізичного виховання».

          Результатом наполегливої праці авторів стало отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права (№ 112908 від 11 травня 2022 р.).

You may also like...