Неформальна освіта викладачів факультету фізичного виховання та спорту

Доцентка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Євгенія Шостак успішно закінчила онлайн-курс «СТАРТУЄМО ДО УСПІШНОЇ ШКОЛИ» з циклу онлайн-курсів «30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина» від Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», який є загальнодоступним для усіх освітян на онлайн-платформі PROMETHEUS.

Після успішного закінчення курсу Євгені Шостак отримала сертифікат про підвищення своєї кваліфікації в загальній кількості годин: 30 годин (1 кредит ЄКТС).

По завершенню онлайн-курсу викладачка здобула такі навчальні досягнення: 

• тлумачить характеристики та показники демократичної школи;

• визначає сфери для запровадження загальношкільного підходу;

• прогнозує дії, які сприяють покращенню рівня розвитку демократичної культури та загальношкільного підходу;

• моделює практичне втілення загально-шкільного підходу у своїй школі.

You may also like...