Робочі зустрічі з оновлення освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відбулися робочі зустрічі гаранта освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), завідувача виробничою та навчальною практик навчально-методичного відділу зі стейхолдерами.

На зустрічах були присутні: Олена Момот, гарант освітньо-професійної програми спеціальності 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, Наталія Пантюхова, завідувачка виробничою та навчальною практик навчально-методичного відділу та зовнішні стейхолдери: Владислав Сафонов, директор Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради та Ірина Рогодченко, директорка Карлівського ліцею імені Ніни Герасименко Карлівської міської ради.

Предметом обговорення стали питання унікальності представленої освітньо-професійної програми, її відповідності місії, стратегії і концептуальним засадам діяльності університету.

Учасники зустрічі були суголосні в думці, що практична підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) є обов’язковою та має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь, а її достатній обсяг засвідчує можливість здобувачів освіти здійснювати самостійну роботу, критично та самокритично оцінювати свою діяльність, приймати ініціативу та керувати навчальним процесом, що є важливим критерієм сучасної комунікації.

Також у рамках зустрічі було підписано договір на проведення практики студентів закладу вищої освіти.

Представники закладів освіти висловили підтримку освітній програмі «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) рівня вищої освіти і готовність до подальшої співпраці.

You may also like...