Участь колективу факультету фізичного виховання у науковому вебінарі «Академічна доброчесність у спортивній науці»

10 листопада 2022 року колектив факультету фізичного виховання взяв участь у науковому вебінарі «Академічна доброчесність у спортивній науці»: професори Момот Олени Олегівни та Корносенко Оксани Констянтинівна (гаранти освітніх програм «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти), доценти: Денисовець Тамара Михайлівна, Бондаренко Валентина Володимирівна та Квак Ольга Вікторівна, асистенти: Демус Яна Володимирівна та Хлібкевич Сергій Борисович, який був проведено в режимі онлайн факультетом здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка з метою підвищення рівня поінформованості викладачів, студентів і молодих вчених стосовно принципів академічної доброчесності в освіті і науці.

У ході семінару науково-педагогічні працівники факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка поділилися досвідом щодо актуальних питань дотримання академічної доброчесності в закладі вищої освіти, а саме: Роль НАЗЯВО у забезпеченні академічної доброчесності в системі вищої освіти та науки; Copymoves – Рухи Атлетів та Авторське Право; Щодо дотримання принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту; Реалізація основних засад академічної доброчесності (на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка).

You may also like...