Участь викладачів факультету фізичного виховання у Міжнародній педагогічній науково-практичній конференції “Освіта, освітяни – незламні у війні”

17-18 серпня 2022 року відбувся Всеукраїнський семінар-практикум «Активна школа – здорова Україна» в рамках Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції «Освіта, освітяни – незламні у війні».

Доцентка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Євгенія Шостак взяла участь у цій конференції з підвищенням кваліфікації (загальна кількість годин 6 годин/0,2 кредиту ЄКТС). Захід відбувався в онлайн-форматі на платфомі Zoom та через посилання на YouTube та офлайн у м. Київ.

Під час Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції обговорювали особливості організації освітнього процесу з фізичної культури, були висвітлені вагомі питання щодо освітньої галузі «Фізична культура».

 Зокрема:

Галина Коломоєць, начальник відділу науково-методичного забезпечення підвищення якості освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Андрій Боляк, заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту України висвітлили питання організації освітнього процесу з фізичної культури, навчальних програм, планування, оцінювання, фізкультурно-оздоровчої діяльності;

Олена Аксьонова, завідувач кафедри Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти, розповіла про реалізацію компетентнісного і діяльнісного підходів в процесі викладання фізичної культури в закладах освіти, вивсітлила методичні особливості проведення уроку фізичної культури в класі з інклюзивним навчанням;

Катерина Безрук, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку і здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, поділилася власними дослідженнями з теми «Виховний потенціал і ресурси гейміфікації у формуванні в учнів навичок збереження і зміцнення здоров’я».

Під час практичної частини конференції було продемонстровано моделі уроків фізичної культури, авторські майстер класи з варіативних модулів навчальних програм – «Флорбол», «Бадмінтон», «Фризбі», «Регбі-5», «Ушу», «Сквош», «Волейбол», «Доджбол», «Падл теніс», «ЗФП з елементами дзюдо».

Відеозапис усіх активностей семінару-практикуму дивіться за посиланнями: перший день https://youtu.be/6bxi49fG96g, другий день https://youtu.be/DUUllH-PQfk.

Євгенія Шостак удосконалила професійні компетентності: предметно-методична (освітня галузь «Фізична культурва),здоров’язбережувальну, рефлексивну, громадянську, соціально-культурну, здатність до навчання протягом життя.

Також під час Міжнародної всеукраїнської серпневої конференції з підвищення кваліфікації доцентка набула теоретико-методичні  знання та  практичні навички для вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти у застосуванні діяльнісного та компетентнісного підходів в освітньому процесі.

You may also like...