Відбулося засідання робочих груп з розробки та оновлення освітніх програм спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

12 травня 2021 р. в онлайн-режимі відбулося засідання робочих груп із розробки та оновлення освітніх програм  «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) (гарант – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Олександр Свєртнєв) та другого (магістерського) (гарант – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Корносенко) освітніх рівнів.

У роботі засідання взяли участь гаранти і члени робочих груп: доценти кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Сергій Кіприч і Сергій Синиця, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Ірина Тараненко, заступниця директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, начальниця управління молоді та спорту Марина Трохименко, директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» Вадим Касимов, студенти факультету фізичного виховання Анастасія Пронь, Валерія Кравченко, Марія Ярова, Ілона Глушко.

На засіданні обговорили питання актуалізації спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», змісту освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів. Члени робочої групи відзначили, що сучасна система організації спорту потребує фахівців, здатних ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання інноваційного та науково-методичного характеру, зокрема різних спортивних спеціалізацій. Відповідно, головною ціллю професійної підготовки за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» є формування висококваліфікованих тренерів на засадах науковості, міжнародної мобільності, досконалого знання способів розв’язання складних освітніх завдань, що дозволить їм приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у галузі фізичного виховання та спорту, проводити дослідження та упроваджувати інновації, виявляти ініціативність, мати активну творчу позицію щодо професійного і соціального зростання.

Також у центрі уваги були питання, які стосувалися змісту підготовки фахівців, яка повинна будуватися на парадигмах, концепціях, теоріях фізичної культури і спорту, що ґрунтуються на сучасних наукових дослідженнях з проєктування та використання спеціальних технологій, аналізі розвитку й становлення сучасних видів спорту, у межах яких можлива подальша професійна та наукова діяльність.

Думка стейкголдерів щодо оновлення освітньої програми є значущою, тому до участі у засіданні були запрошені потенційні працедавці майбутніх тренерів. Так, директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» Вадим Касимов зауважив, що сучасний професійний тренер має оперативно обробляти великий масив наукової, спеціалізованої, методичної інформації, бути готовим до ефективного розв’язання завдань, використовувати вітчизняний і міжнародний досвід, приймати соціально відповідальні рішення, передбачати їхні наслідки. Ця вимога сьогодення повинна забезпечуватися упровадженням у педагогічний процес обов’язкових дисциплін загального циклу. Заступниця директора Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Марина Трохименко зосередила увагу на важливості логічного зв’язку та послідовності вивчення дисциплін, які мають повноцінно забезпечувати формування загальних і фахових компетентностей, запропонувала включити до освітньої програми дисципліни, які дозволяють сформувати вміння планувати й організовувати тренувальний процес спортсменів високої спортивної кваліфікації, упроваджувати сучасні фітнес-технології у практику підготовки спортсменів. Загалом стейкголдери виявили зацікавленість підготовкою здобувачів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», наголосили на її перспективності й затребуваності на ринку праці, дали високу оцінку рівню компетентності випускників факультету фізичного виховання за цією спеціальністю.

Присутні на засіданні студенти висловили позитивну думку щодо співвідношення навчальних дисциплін і виробничих практик, актуальність й ефективність обов’язкових і вибіркових дисциплін стосовно формування загальних і фахових компетентностей.

Обговорення відбулося у позитивній психологічно комфортній атмосфері й супроводжувалося конкретними діловими пропозиціями та зауваженнями, які мають відобразитися у змісті освітніх програм. За результатами засідання було прийняте рішення розмістити на сайті ПНПУ імені В.Г. Короленка в рубриці «Освітні програми» проєкти освітньо-професійних програм «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти для подальшого оприлюднення, обговорення та рецензування всіма зацікавленими сторонами.

You may also like...