Відбулися Атестаційні екзамени з професійної підготовки та захист кваліфікаційних робіт

У період з 20.12.2021 по 31.12.2021 відбулися Атестаційні екзамени з професійної підготовки та захист кваліфікаційних робіт в групах ФВ-61, ФВ-62, ФВ-63, ФК-63, ФК-65, ФК-66 денної форми навчання (очно) та ФВ-61  заочної форми навчання (дистанційно, з використанням платформи ZOOM). 

Комісія Атестанційного екзамену зі спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) у складі д.п.н., професора, декана факультету фізичного виховання Павла ХОМЕНКА, д.п.н., професора, завідувачки кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксани КОРНОСЕНКО, к.п.н., доцента кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Юлії ЗАЙЦЕВОЇ; зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт – д.п.н., професора, завідувачки кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксани КОРНОСЕНКО, д.п.н., професора, завідувачки кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Олени МОМОТ, к.б.н., доцента, завідувачки кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Ольги КВАК.

Члени атестаційної комісії відмітили правильні, чіткі відповіді на теоретичні питання, побудовані в логічній послідовності, що підкріплювались прикладами з практичного досвіду. 

Під час захисту кваліфікаційних робіт комісією було відмічено наявність елементів наукової новизни, практичної значущості магістерських досліджень, що свідчить про переважно високий науково-методичний рівень їх виконання. Здобувачі продемонстрували вільне володіння матеріалом, вміло добирали аргументи під час відповідей на запитання членів екзаменаційної комісії.

Вітаємо випускників та бажаємо успіхів у професійній діяльності!

You may also like...