Гаранти освітніх програм факультету фізичного виховання та спорту – учасники онлайн-заходу «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?»

23 травня гаранти освітніх програм «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти Оксана Даниско та Оксана Корносенко долучилися до онлайн-заходу «Якість вищої освіти по-європейськи: чого чекати українським університетам?». Захід, організований Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти спільно з ГО «Прогресильні», об’єднав майже 700 представників українських ЗВО.

Спікерами онлайн-заходу виступили: Андрій Бутенко – Голова Національного агентства, к. іст. н., доцент, Олена Єременко– заступниця Голови національного агентства, д. філол. н., професор; Наталія Стукало – заступниця Голови Національного агентства, д. екон. н., професор; Іван Назаров – заступник Голови Національного агентства, д. юр. н., доцент.

Учасники заходу обговорили питання оновлення Положення про акредитацію освітніх програм та методичних рекомендацій для експертів, забезпечення інституційної акредитації, постакредитаційного моніторингу; підвищення ефективності процесів акредитаційної експертизи, створення нових структурних підрозділів Національного агентства (зокрема, Апеляційної палати), зміни статусу Національного агентства в контексті гармонізації вітчизняної освітньої політики з європейськими практиками в частині якості вищої освіти, приведення у відповідність з міжнародними процедурами та рекомендаціями.

Анонсовані зміни будуть враховані під час розроблення й оновлення освітньо-професійних програм факультету фізичного виховання та спорту.

You may also like...