Викладачі факультету – учасники онлайн-семінару для керівників, викладачів фізичного виховання ЗФПО

Доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско у ролі спікера долучилася до онлайн-семінару для керівників, викладачів фізичного виховання ЗФПО «Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в ЗФПО в умовах сучасних викликів», що відбувся 10 травня 2023 року. Захід, що обєднав близько 150 учасників, організовано Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти спільно з Комітетом фізичного виховання та спорту МОН України.

З вітальним словом виступив Голова комітету фізичного виховання та спорту МОН України, Генеральний секретар Спортивної студентської спілки України Вадим Стеценко. Заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Олександр Ігнатко  презентував учасникам стратегію розвитку фізичного виховання та спорту здобувачів освіти.

Оксана Даниско висвітлила досвід формування мотивації студентської молоді засобами SMART-технологій та дидактичні можливості їх використання в освітньому процесі ЗВО.

Також під час семінару розкрито питання рухової активності студентської молоді ЗФПО, перспективи використання для забезпечення мотивації молоді до рухової активності, засобів підвищення якості фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах організованих та самостійних занять. Окремим блоком у семінарі представлено досвід роботи керівників фізичного виховання, викладачів ЗФПО.

Матеріали семінару будуть використані під час обговорення й оновлення освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт, а також в процесі планування й організації секційної і самостійної роботи здобувачів, спортивно-масових заходів з метою підвищення якості фізкультурно-оздоровчих занять.

You may also like...