На факультеті фізичного виховання та спорту завершилася навчальна фізкультурно-оздоровча практика для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

З 24 по 28 квітня 2023 року на факультеті фізичного виховання та спорту в онлайн-режимі проходила навчальна фізкультурно-оздоровча практика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчальна фізкультурно-оздоровча практика є складовою частиною системи професійної підготовки спеціалістів у освітньої галузі (фізична культура), адже поєднує теоретичне навчання з набуттям практичних навичок професійної діяльності і є освітнім компонентом, що  має провідне значення в професійному  становленні здобувачів вищої освіти. У воєнний час є багато чинників, що відображаються на  якості та організації освітньої діяльності,  проте викладачі та здобувачі доклали максимум зусиль для того, щоб практика пройшла успішно.

Під час проходження навчальної фізкультурно-оздоровчої практики здобувачі набули досвід планування й організації масової фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, а також  ознайомитися з вимогами професійної діяльності в різних типах оздоровчо-виховних закладів. Це дозволило сформувати важливі уміння й навички, необхідні для проходження виробничої педагогічної практики в якості інструктора з фізичної культури та інструктора з плавання в літньому оздоровчому таборі.

Методисти відзначили,  що загалом навчальна фізкультурно-оздоровча практикадозволила виявити достатньо високий рівень фахової підготовки здобувачів, практиканти продемонстрували високий рівень професійних знань, сталі вміння та навички. Програма практики виконана у повному обсязі усіма студентами. Звітна документація оформлена на належному рівні і свідчить про креативність її виконавців. Інструктажі з техніки безпеки, календарні плани масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики для учнів молодшого та середнього шкільного віку; положення про проведення змагань з виду спорту у літньому  оздоровчому таборі та сценарії військово-патріотичних заходів на місцевості укладено творчо й грамотно. Професійні компетентності студентів відповідають очікуваним результатам навчання, визначених в освітній програмі.

Своєю чергою, здобувачі у наданих звітах засвідчили, що навчальна фізкультурно-оздоровча практика залишила по собі позитивні враження та висловили щиру подяку методистам за цінні поради та слушні настанови, завдяки яким зробили важливий крок в успішне педагогічне майбутнє.  

You may also like...