Засідання робочої групи з розробки та оновлення освітньої програми спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

18 травня 2022 р. у режимі відеоконференції відбулося засідання робочої групи освітньо-професійної програми спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) (гарантка – докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Олена Момот) освітнього рівня.
У роботі засідання взяли участь члени робочих груп: професор кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Павло Хоменко, доцентка кафедри теорії і методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско, директорка ліцею № 6 «Лідер» Полтавської міської ради Світлана Дяченко.

Гарантка освітньої програми Олена Момот наголосила на унікальності освітньої програми, на необхідності враховувати під час її оновлення інтересів усіх зацікавлених сторін: студентів, викладачів університету і роботодавців та озвучила пропозиції щодо оновлення програми підготовки магістрів.

Під час зустрічі обговорили структуру проєкту освітньо-професійної програми, перелік запропонованих освітніх компонентів, особливості проведення навчальних та виробничих практик студентів, результати поточного й підсумкового контролю, моніторингу якості освітнього процесу, офіційні відгуки роботодавців, які дозволяють констатувати, що освітня програма відповідає вимогам вищої школи і може бути впроваджена в освітній процес.

Також враховано пропозиції зовнішніх стейкголдерів (директорки ліцею № 6 «Лідер» Полтавської міської ради Світлани Дяченко, директора Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради Олега Сича, директорки Карлівського ліцею імені Ніни Герасименко Ірини Рогодченко) стосовно модернізації освітньої програми. Наприклад, Ірина Рогодченко підтримала гарантів у затвердженні змісту обговорюваних програм, порадила колегам враховувати завдання Нової української школи у процесі планування вибіркового контенту освітньої програми «Середня освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта предметною спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура) з метою здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначає характер майбутньої діяльності, формування компетентності здобувача відповідно до вимог ринку праці.

До засіданні взяли участь магістранти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) Яна Демус і Катерина Горда. Вони висловили задоволеність змістом та очікуваними результатами навчання.

Кожен із учасників обговорення мав змогу висловити свої зауваження та побажання щодо покращення освітньо-професійної програми. Викладачі університету щиро дякують стейкголдерам і здобувачам за співпрацю.

You may also like...