Формування цифрової компетентності викладачів фізичного виховання

Упродовж двох тижнів викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско проходила дистанційний курс «Використання інтерактивних аркушів та плакатів в освітній діяльності (цифровий компонент)».
Програма складається з п’яти тем, які розраховані на 30 академічних годин (1,5 кредити ЄКТС з урахуванням самостійної роботи). Акцент програми було сфокусовано на розвиток цифрової компетентності педагогічних кадрів. Зокрема використання онлайн-ресурсів для  створення інтерактивних аркушів та плакатів і використання розроблених засобів в освітньому процесі.
Успішне опанування новими онлайновими інструментами сприяє підвищенню ефективності дистанційного навчального процесу в умовах карантину, оновленню форм та методів викладання дисциплін; розширює доступ до знань з урахуванням можливості побудови власної траєкторії навчання; формує динамічні здібності, які є найціннішими для сучасних педагогів.

You may also like...