Акредитація освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

У Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка триває робота експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 319-Е від 16 лютого 2024 р. до складу експертної групи ввійшли:

Павлюк Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Хмельницький національний університет) – керівник експертної групи;

Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського);

Петрова Юлія Миколаївна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, здобувач вищої освіти).

Із програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням: https://drive.google.com/file/d/1lFxeu4W5k_WVQCwfu1mLHfbYwTBUsfpv/view

Свою роботу комісія розпочала 4 березня 2024 р. із офіційної зустрічі з адміністрацією університету: ректоркою Мариною Гриньовою, першим проректором Олексієм Гурою, проректором із наукової роботи Василем Фазаном, проректором з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення Віктором Дудником, деканом факультету фізичного виховання та спорту Павлом Хоменком, завідувачкою кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксаною Корносенко та гарантом освітньої програми «Фізична культура і спорт» Олександром Свєртнєвим.

Цього ж дня експертна комісія зустрілася з авторами відомостей про самооцінювання, з академічним персоналом, здобувачами вищої освіти ОП «Фізична культура і спорт», випускниками факультету фізичного виховання та спорту й представниками студентського самоврядування.

5 березня члени комісії ознайомилися з матеріально-технічною базою університету і факультету фізичного виховання та спорту у режимі відеотрансляції, а також провели зустріч з допоміжними структурними підрозділами.

Під час фінального брифінгу членів експертної групи із керівництвом університету та факультету відбулося підбиття попередніх підсумків та обмін враженнями від плідної роботи у напрямі підвищення якості вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Колектив факультету фізичного виховання та спорту висловлює слова вдячності голові і членам експертної групи за глибокий аналіз освітньої програми, професіоналізм, слушні рекомендації та поради щодо покращення якості ОП; адміністрації університету на чолі з Мариною Гриньовою за підтримку та створення відповідних умов для якісної роботи експертної комісії; стейкголдерам, випускникам і учасникам відкритої зустрічі – за увагу, підтримку, позитивні відгуки про якість підготовки фахівців, великий внесок у розвиток нашого факультету.

You may also like...