Робота експертної акредитаційної комісії на факультеті фізичного виховання

Від 17 до 19 жовтня 2022 р. у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка розпочне роботу у віддаленому (дистанційному) режимі експертна група Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Відповідно до наказу № 535-Е від 12 жовтня 2022 р. до складу експертної групи ввійшли:

ЛАДИКА Петро Ігорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) – керівник експертної групи;

ПРОЗАР Микола Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка);

ШІПКА Ірина Ростиславівна, здобувач вищої освіти (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).

З програмою роботи експертної групи можна ознайомитися за покликанням.

Звертаємо увагу, що згідно з програмою роботи експертної групи 17 жовтня 2022 року (17:00–17:30) заплановано відкриту зустріч, куди запрошуються всі охочі учасники освітнього процесу.

Зустріч відбуватиметься на платформі Zoom. Підключитися до конференції можна за покликанням.

Ідентифікатор конференції: 834 9368 7713

Пароль: 2022

You may also like...