Підписання Декларації про академічну доброчесність на факультеті фізичного виховання

7 жовтня 2022 року студенти факультету фізичного виховання підписали Декларацію академічної доброчесності шануючи понад столітні традиції almamater, усвідомлюючи високу відповідальність перед громадою і суспільну значущість професії педагога.
Академічна доброчесність – це основа якості освіти. Українська вища освіта змінюється і важливою умовою успішного розвитку є впровадження принципів академічної доброчесності в навчання, викладання та наукову діяльність. Метою заходу стало оволодіння необхідним інструментарієм, що допоможе здобувачам освіти більш ефективно будувати власну освітню траєкторію, а також розвивати й зміцнювати культуру академічної доброчесності.


Під час заходу студенти зобов’язались у навчанні та дозвіллі неухильно дотримуватимусь чинного законодавства, загальнолюдських правил етики та моралі, власну діяльність проводити відповідно до місії, цінностей та корпоративної культури Університету, до Кодексу академічної доброчесності. Після заходу кожним студентом факультету фізичного виховання було підписану Декларацію (зразок якої додається).

You may also like...