Наукові здобутки викладачів факультету фізичного виховання

Викладачі факультету фізичного виховання доцент Олена Согоконь та доцент Олександр Донець розробили навчально-методичний посібник «Словник основних термінів та понять з фізичного виховання за модулями (спортивні ігри, професійно-прикладна фізична підготовка та гімнастика)», який  сприяє надбанню та засвоєнню студентами теоретичних, практичних і методичних знань у галузі фізичної культури, здоров’язбереження та практики самоорганізації рухової діяльності. Термінологічний словник розроблений за змістовими модулями: змістовий модуль №1: «Спортивні ігри»; змістовий модуль №2: «Професійно-прикладна фізична підготовка»; змістовий модуль №3: «Гімнастика» і представляє спробу створення уніфікованого посібника з термінології, яка застосовується при вивченні дисципліни «Фізичне виховання» та при навчанні майбутнього фахівця з фізичної культури та спорту. Дана розробка розрахована для здобувачів вищої освіти (навчальна дисципліна «Фізичне виховання»), має на меті ознайомити з основними визначеннями термінів і понять, що використовуються на заняттях фізичної культури.

На думку авторів, правильне використання термінів – це спрощення процесу навчання і тренування на всіх рівнях, удосконалення зв’язків «викладач – студент», «тренер – спортсмен», тому посібник стане необхідним здобувачам вищої освіти, викладачам, тренерам, працівникам спортивної сфери і фізичного виховання. У словнику тлумачаться загальні поняття  з фізичної культури за кредитно-модульною системою,  подається визначення спеціальних фізичних вправ, технічних і тактичних прийомів, спортивних снарядь та інвентаря.

          До навчально-методичного посібника включені терміни і поняття, які широко використовуються на практиці і розкривають розуміння правильного їх виконання, а також висвітлюються коло назв технічних елементів, які необхідно знати широкому загалу фахівців з фізичного виховання і спорту. Термінологічний словник містить спортивну термінологію з технічної підготовки студентської молоді, управління рухами та руховими діями у фізичному вихованні, планування, навчання і тренування в загальноосвітній школі та ДЮСШ, професійної підготовки вчителя, тренера. Дана методична розробка розрахована для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, тренерів, методистів та широкого кола читачів, які цікавляться фізичним вихованням.             

You may also like...