Успішна акредитація освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти у ПНПУ імені В.Г. Короленка

13 грудня 2022 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ухвалено позитивне рішення щодо акредитації освітньої програми «Фізична культура і спорт» другого магістерського рівня вищої освіти у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Експертна група працювала у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка з 17 по 19 жовтня 2022 р. із використанням технічних засобів відеозв’язку і визначила сильні сторони та позитивні практики освітньо-професійної програми: у процесі розробки ОП враховано регіональний аспект, сучасні потреби ринку праці м. Полтави; існує процес формування індивідуальної траєкторії здобувача; відбувається щорічний перегляд ОП; проходить процес формування студентоцентрованого підходу до навчання, мають місце систематичні опитування здобувачів вищої освіти; якісний склад викладачів забезпечує на належному рівні підготовку здобувачів; залучення до проведення практичних занять професіоналів-практиків; матеріально-технічна база університету забезпечує необхідні умови для якісної підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Фізична культура і спорт».

До складу робочої групи зі створення / оновлення освітньо-професійної програми входять: професорка Оксана Корносенко (гарант ОП), професор Сергій Кіприч, доцентка Ірина Тараненко, начальниця Управління молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації Марина Трохименко, директор дитячо-юнацької футбольної школи ФК «Ворскла» Вадим Касимов, здобувачі освіти  Марія Ярова та Ілона Глушко.

Щиро дякуємо колективу Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, академічній спільноті, випускникам кафедри факультету фізичного виховання та спорту, стейкголдерам, що активно долучилися до успішної акредитації освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Запрошуємо зацікавлених сферою фізичної культури і спорту здобути якісну освіту у ПНПУ імені В. Г. Короленка за акредитованою освітньою програмою!

You may also like...