Викладачі факультету фізичного виховання та спорту – учасники міжнародної наукової конференції

15 грудня 2022 року в рамках співпраці та в ролі співорганізаторів викладачі кафедри теорій й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Корносенко, Оксана Даниско, Яна Демус долучилися до проведення в ХV міжнародної наукової конференції пам’яті Анатолія Миколайовича Лапутіна. Захід в онлайн режимі відбувся на базі Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка та об’єднав понад 100 учасників – представників інтелектуальної еліти фізичної культури і спорту  України і світу.

З вітальним словом до учасників виступили доктор юридичних наук, професор, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка О. Шеремета; доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік Української технологічної академії, радник ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка М. Носко; доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, ректор Харківської академії фізичної культури В. Мулик; Міністерка у справах ветеранів України, кандидатка психологічних наук, доцентка Ю. Лапутіна.

Під час пленарного та секційних засідань українські та зарубіжні дослідники обговорювали широкий спектр актуальних проблем спортивної науки: особливості підготовки статей до публікації в журналі; вплив пандемії на шкільну освіту і рухову активність школярів; тенденції розвитку видів спорту; педагогічне та медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів різної кваліфікації; розвиток інноваційних освітніх технологій в контексті забезпечення потреб та діяльності галузі фізичного виховання; реалізація психовалеологічного супроводу здобувачів освіти  у подоланні стресу війни тощо.

Полтавські науковці – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури О. Корносенко, кандидатка педагогічних наук, доцента  кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури О. Даниско, асистентка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Я. Демус представили досвід використання фітбол-гімнастики майбутніми тренерами і вчителями фізичної культури в оздоровчій та реабілітаційній практиці, висвітлити сучасні підходи до унаочнення дидактичного матеріалу з вивчення техніки фізичних вправ з великим м’ячем.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка» (фахове видання України, категорія «Б»), а також використані в процесі професійної підготовки фахівців фізичної культури першого та другого рівнів вищої освіти спеціальностей 017 Фізична культура і спорт та 014.11 Середня освіта (Фізична культура).

You may also like...