На факультеті фізичного вихованння відбувся семінар-практикум «Організація змішаного навчання в умовах карантину»

На факультеті фізичного к.п.н., викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско провела семінар-практикум на тему «Організація змішаного навчання в умовах карантину».
У вступній частині семінару обговорено актуальні питання щодо нормативних вимог та методичних особливостей організації навчального процесу в електронному освітньому середовищі відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України; моделювання змішаного навчання, проєктування змішаних навчальних курсів, організації самостійної роботи студентів на корпоративній хмарній платформі G Suite for Education.
Практична частина семінару передбачала ознайомлення викладачів факультету з хмарними сервісами та інструментами організації змішаного навчання: проведення відеоконференцій, створення мультимедійних лекцій, навчального відео, миттєвих онлайн-опитувань, інтерактивних вправ, ігор, плакатів, робочих аркушів. Також на семінарі було показано, що змішане навчання повинно бути цілісним, незалежно від поєднання форм і методів; базуватися на педагогічних принципах, відповідати стратегії навчання та забезпечувати якість освіти.

You may also like...