На факультеті фізичного виховання відбулося розширене засідання методичної ради

10 вересня 2020 року відбулося розширене засідання методичної ради  факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університет імені В.Г. Короленка. Учасники обговорили пріоритетні напрями методичної роботи та ознайомилися з технологією розроблення силабусів навчальних дисциплін. Голова методичної комісії доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Валентина Бондаренко продемонструвала особливості створення силабусу навчальної дисципліни (нормативні вимоги, відповідність стандартам вищої освіти, структурування, змістове наповнення, система оцінювання ).Робота методичної комісії була спрямована на покращення стану освітнього процесу під час адаптивного карантину, удосконалення навчально-методичного забезпечення навчання і викладання дисциплін, підвищення рівня професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу викладачів.У ході обговорення учасники відзначили, що високі наукові та освітні досягнення професорсько-викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база університету сформували умови для використання на факультеті фізичного виховання дистанційних технологій та впровадження в освітній процес змішаного навчання. З метою подальшого удосконалення методики викладання навчальних дисциплін та підвищення якості освіти на кафедрах факультету фізичного виховання учасниками запропоновано упорядкувати алгоритм проєктування змішаних курсів та розроблення методичних рекомендацій щодо професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання.

You may also like...