Підвищення кваліфікації викладачів факультету фізичного виховання з використання хмарних технологій в освіті

Викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Оксана Даниско успішно завершила дистанційний курс підвищення кваліфікації «Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину» (15 годин) в межах сертифікатної освітньої програми «Інформаційні системи та хмарні технології  в освітньому процесі», що розроблена у межах акредитованої спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» Державного університету «Житомирська політехніка» (https://ssdet.ztu.edu.ua/sert-osv-pr/).
Програма курсу передбачала вивчення таких тем:

  1. Основні поняття. Моделі надання хмарних послуг. Архітектура і пропозиції від провідних компаній надання хмарних послуг. Сервіси Google у роботі вчителя. Створення облікового запису у Gmail. Робота з поштою.
  2. Хмарні сховища як заміна накопичувачів.
  3. Створення документів із наданням прав спільного доступу декільком користувачам.
  4. Створення Інтернет-опитувань засобами хмарних технологій.
  5. Створення презентацій засобами хмарних технологій.
  6. Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти.
  7. Створення сайтів (у т.ч. портфоліо вчителя).
  8. Google Classroom.

Здобуті знання та навички практично використовуються в освітньому процесі, що в умовах карантину відбувається з використанням дистанційних технологій.

You may also like...