Викладачі факультету фізичного виховання успішно завершили онлайн-курс «Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія, фізичний розвиток»

Доценти кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Євгенія Шостак, Юлія Зайцева та Ірина Тараненко успішно опанували онлайн-курс «Освіта для всіх:  різноманітність, інклюзія, фізичний розвиток», який наданий безкоштовно для викладачів на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Під час курсу викладачі опанували 4 модулі та навчились: реалізовувати компетентнісну парадигму навчання, критично та системно мислити, розуміти сучасні тенденції розвитку освіти, діяти відповідально та свідомо, ефективно комунікувати та працювати в команді, цінувати та поважати багатоманітність суспільства.

Після успішного проходження усіх тестових завдань, по завершенню курсу Євгенія Шостак, Юлія Зайцева та Ірина Тараненко отримали сертифікат підвищення кваліфікації з обсягом 30 годин / 1 кредит (ЄКТС).

Здобуті під час онлайн-курсу знання викладачі використовують в освітньому процесі, що в умовах сьогодення відбувається з використанням дистанційних технологій.

You may also like...