Викладачі факультету фізичного виховання – учасники міжуніверситетського круглого столу на тему «Роль кафедри фізичної культури та її випускників в розвитку та популяризації фізичної культури і спорту (регіональний аспект)».

23 лютого 2022 року відбувся міжуніверситетський круглий стіл на тему «Роль кафедри фізичної культури та її випускників в розвитку та популяризації фізичної культури і спорту (регіональний аспект)». Організаторами круглого столу виступила кафедра фізичної культури, біології та основ здоров’я Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кафедра теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури та кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  В роботі круглого столу взяли участь більше 30 учасників з різних закладів вищої освіти. Під час засідання обговорювались питання підготовки фахівців спеціальностей 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт», зокрема, підвищення якості освіти, формування ціннісного ставлення у здобувачів освіти до майбутньої професійної діяльності, підвищення ролі закладу вищої освіти у підготовці  конкурентоспроможних фахівців та популяризації фізичної культури і спорту. Зокрема, Оксана Корносенко, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури, освітньої програми «Фізична культура і спорт» для здобувачів другого (магістерського) рівня Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка окреслила актуальну проблему стратегічного планування діяльності випускової кафедри як передумови успішного працевлаштування випускників.

Оксана Даниско,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури, гарант освітньої програми «Середня освіта (Фізична культура)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка проаналізувала затребуваність професії вчителя фізичної культури на регіональному ринку праці.

Євгенія Шостак, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка висвітлила  внесок викладачів кафедри у розвиток футзалу в Полтавській області, наголосила на важливості об’єднання спортсменів і науковців задля реалізації спільних інтересів: підвищення авторитету виду спорту, його видовищності й популярності.

Учасники круглого столу наголосили на потребі вдосконалення процесу підготовки здобувачів освіти та розвитку партнерської взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Серед іншого, було запропоновано посилити співпрацю в напрямі обміну досвідом підготовки спортсменів та досягненнями спортивної науки, організації науково-практичних конференції з актуальних питань фізичної культури спорту з участю відомих спортсменів, запровадження циклу онлайн-лекцій провідних учених, реалізації спільних програм академічної мобільності викладачів у межах програм підвищення кваліфікації.

You may also like...