Викладачі факультету фізичного виховання та спорту взяли участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації на тему:  «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні»

Викладачі факультету фізичного виховання та спорту – Юлія Зайцева, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін; Євгенія Шостак доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін взяли участь у Міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) на тему:  «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні», з 1 вересня по  18 вересня 2023 року  м. Люблін (Республіка Польща).

Участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) сприяло розширенню та поглибленню знань щодо впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти; сучасних світових стандартів академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів); ефективної політики академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в Україні; академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма як важливих компетентностей здобувачів вищої освіти.

Програма міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) включала виконання навчального навантаження, що становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години):  з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.

You may also like...