Інформальна освіта викладачів факультету фізичного виховання

Через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Юлія Зайцева та доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Євгенія Шостак успішно опанували курс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості». Курс містив 6 модулів і після кожного модуля були включені тестові питання.

Під час курсу викладачі навчилися:

  • Інформаційно-комунікаційній компетентності;
  • Оцінювально-аналітичній компетентності;
  • Управлінській компетентності;
  • Лідерській компетентності;
  • Проєктивній, рефлексивній, прогностичній, організаційній компетентності;
  • Здатності до навчання протягом життя.

Після успішного проходження усіх тестових завдань, по завершенню курсу з підвищення кваліфікації Євгенія Шостак та Юлія Зайцева отримали сертифікат учасника з обсягом 15 годин / 0,5 кредити (ЄКТС).

Доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Ольга Квак пройшла підвищення кваліфікації обсягом 2 годин / 0,06 кредити (ЄКТС) за видом «вебінар» на тему «Конструктор тестів. Надійний інструмент для перевірки знань».

Ольга Вікторівна на вебінарі ознайомилась з алгоритмом створення різних видів тестових завдань, набули уміння проводити тестування та опитування серед здобувачів освіти, використовуючи тести від «Всеосвіти».

Здобуті знання та навички викладачі використовують в освітньому процесі, що в умовах сьогодення відбувається з використанням дистанційних технологій.

You may also like...