Кафедра теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін передала університетській бібліотеці колективну монографію

Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка отримала колективну монографію «Теоретико-методичні аспекти викладання компонентів освітніх програм у системі підготовки магістрів у педагогічних закладах вищої освіти» за заг. ред. О. О. Момот; Ю. В. Зайцевої; В. В. Карманенка. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2023. 670 с. ISBN 978-966-2538-91-5. Кожен розділ монографії має Digital Object Identifier (DOI).

Монографія «Теоретико-методичні аспекти викладання компонентів освітніх програм у системі підготовки магістрів у педагогічних закладах вищої освіти» – цікаве і ґрунтовне дослідження колективу авторів, яке має теоретичне та практичне значення, де оприлюднено результати навчально-методичного забезпечення і особливості викладання освітніх компонентів освітніх програм для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, а саме: проаналізовано велику кількість питань, пов’язаних з упровадженням в освітній процес різних освітніх компонентів, зокрема здійснено їхній загальний опис і подано структуру; обґрунтовані форми і підходи до організації аудиторної та дистанційної роботи з магістрами; охарактеризовано особливості реалізації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти; розкрито особливості контролю та оцінки навчальних досягнень студенів.

Завдяки обраному авторським колективом підходу, монографія є багатоплановою, проблеми впровадження компонентів освітніх програм для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти в освітній простір розглянуто кожним автором суто з особистої точки зору, на основі досліджень та власного педагогічного досвіду.

Електронна версія монографії розміщена в Інституційному репозитарії ПНПУ імені В. Г. Короленка, у базі даних «Електронна освітня бібліотека» та електронному каталозі.

З паперовим варіантом можна попрацювати в читальному залі бібліотеки імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха.

Видання рекомендовано науковцям, аспірантам, магістрантам, студентам закладів вищої освіти, методистам, учителям і всіх, кого цікавлять питання професійної підготовки магістрів.

Над монографією працювали Бардінова Анастасія Олексіївна – аспірантка кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Бондаренко Валентина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Дзюба Тетяна Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Дяченко-Богун Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету; Зайцева Юлія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В Г. Короленка; Кондель Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Кононова Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Корносенко Оксана Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Мироненко Світлана Георгіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Момот Олена Олегівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Новік Сергій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Проскурнін Андрій Вячеславович – аспірант кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Согоконь Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Тараненко Ірина Вадимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Фазан Василь Васильович – доктор педагогічних наук, доктор теологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Хоменко Павло Віталійович – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Шостак Євгенія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

You may also like...