На факультеті фізичного виховання та спорту закінчилася Виробнича педагогічна практика у старшій школі здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

З 2 жовтня по 10 листопада 2023 року добувачі другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура) проходили Виробничу педагогічну практику у старшій школі.

Виробнича педагогічна практика у старшій школі була спрямована на створення максимальних умов для підготовки студента до діяльності вчителя, озброєння його комплексом умінь і навичок для  творчого здійснення всіх видів навчальної роботи, які передбачені програмою з фізичної культури.

У процесі практики відбулася перевірка теоретичної та практичної підготовки студентів до самостійної педагогічної діяльності, створювалися  широкі можливості для підвищення професійної майстерності майбутнього фахівця.

Під час виробничої педагогічної практики у старшій школі студенти удосконалювали професійно-педагогічні знання, уміння та навички, необхідні для майбутньої роботи вчителя; застосовували навички та вміння, отримані під час навчання, для проведення різних типів навчальних занять з використанням різноманітних методів, які активізують пізнавальну діяльність учнівської молоді; закріплювали вміння організовувати, планувати і проводити навчально-виховну, фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу з учнівською молоддю.

Також розвивали здатність до компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях; поглибили навички до самостійної науково-дослідницької роботи; сформували вміння вести систематичний облік результатів своєї діяльності, аналізувати й оцінювати хід надбання власного педагогічного досвіду та подальше творче застосування в навчально-виховній роботі.

Студенти задоволені базами практик та педагогічним колективом.

Бажаємо здобувачам успіхів у майбутній професійній діяльності!

You may also like...