Підвищення кваліфікації викладачів факультету фізичного виховання та спорту

Науково-педагогічні працівники факультету фізичного виховання та спорту постійно вдосконалюють власні компетенції для того, щоб ефективніше допомагати студентам вдосконалювати їхні вміння та навички. Підвищення кваліфікації – це не лише про зобов’язання та вимоги законодавства, а й про планування професійного розвитку з користю та задоволенням.

Доцент кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін Сергій Новік пройшов підвищення кваліфікації в навчально-науковому інституті проєктів та підвищення кваліфікації за темою «Формування рухових умінь і навичок студентської молоді під час занять фізичною культурою і спортом» та оримам свідоцтво 180 год./6 кредитів ЄКТС.

Також, в межах саморозвитку, доцентка кафедри теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін  Євгенія Шостак на онлайн-платформі ІППО (Учасник ЄАС (Єдина атестаційна система) взяла участь у всеукраїнській онлайн конференції з підвищенням кваліфікації за темою «Формування фізичних якостей та рухових здібностей у дітей з РАС», обсяг навчання 15 год./0,5 кредити ЄКТС.

Набуті знання, викладачі зможуть використовувати під час проведення навчальних занять для студентів першого та другого рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт.

You may also like...