Презентація сертифікатних освітніх програм на факультеті фізичного виховання

24 березня 2022 року у режимі відеоконференції на платформі «ZOOM» здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»  та 017 «Фізична культура і спорт» презентовано сертифікатні освітні програми, які запропоновані для вивчення на факультеті фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: «Організація фізкультурно-масової  діяльності», «Технології професійної підготовки у фізичному вихованні», «Дієтологія у спорті», «Фітнес і рекреація».

Керівник сертифікатної освітньої програми  «Організація фізкультурно-масової  діяльності» доцент Оксана Даниско презентувала студентам програму, яка має обсяг 1800 годин (60 кредитів) містить 15 дисциплін, вивчення яких має на меті забезпечити підготовку фахівців, здатних до пошуку нових напрямів, форм і методів організації та проведення масових занять фізичною культурою, рекреаційних заходів, формування ціннісного ставлення до здорового способу життя й активного дозвілля у системі освіти, за місцем проживання та у повсякденній діяльності.

Керівник сертифікатної освітньої програми  «Технології професійної підготовки у фізичному вихованні» професор Олена Момот презентувала студентам програму, мета якої  забезпечити підготовку фахівця, здатного вирішувати типові та складні спеціалізовані задачі й проблеми комплексного характеру в галузі фізичного виховання і спорту. Сертифікатна програма має обсяг 1800 годин (60 кредитів).

Доцент Ольга Квак, яка є керівником сертифікатної освітньої програми  «Дієтологія у спорті» зазначила, що ця сертифікатна програма  має обсяг 1800 годин (60 кредитів), включає дисципліни вивчення яких має на меті забезпечити підготовку фахівців, здатних виявити та ефективно розв’язувати завдання і вирішувати проблеми науково-інформаційного характеру, що уможливлюють розвиток методології досліджень у сфері харчування, зокрема в розділі дієтології спорту.  

Керівник сертифікатної освітньої програми «Фітнес і рекреація» доцент Олександр Свєртнєв для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»  презентував студентам програму, яка має обсяг 1800 годин (60 кредитів), вивчення яких має на меті забезпечити підготовку фахівців, здатних до пошуку нових напрямів, форм і методів організації рухової діяльності та активного дозвілля населення різного віку; упроваджувати сучасні рекреаційні та фітнес технології для формування ціннісного ставлення до здоров’я та прагнення до оптимальної якості життя.

До обговорення були запрошені стейкхолдери освітньої програми Л. В. Семеняка, директорка Полтавського міського центу позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області; О. В. Сич,  директор Полтавського спортивного ліцею Полтавської обласної ради; О. В. Ковалів, учителька фізичної культури, спеціаліст першої категорії Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37; М. В. Трохименко, начальниця управляння молоді та  спорту Полтавської обласної  державної адміністрації; В. А.Касимов Вадим, директор дитячо-юнацької  футбольної школи ФК «Ворскла»; Л. М. Калаптуровська, директорка Полтавського обласного  центру фізичного здоров’я  населення «Спорт для всіх», котрі наголосили на важливості розширення компетентностей  майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту за спеціальностями «Середня освіта (Фізична культура)» та «Фізична культура і спорт», підвищення їх конкурентоздатності на регіональному ринку праці завдяки опануванню пропонованих сертифікатних освітніх програм.  

You may also like...