Студенти та викладачі факультету фізичного виховання взяли участь у гостьовій лекції онлайн-формату на тему: “Наслідки Covid-19 в умовах викликів сьогодення. Пропедевтичні заходи”.

17 лютого 2022 року студенти спеціальностей 014.11 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також професорсько-викладацький склад факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відвідали відкриту лекцію в онлайн-форматі на тему: “Наслідки Covid-19 в умовах викликів сьогодення. Пропедевтичні заходи”. Лектор: кардіолог вищої категорії, лікар-терапевт вищої категорії, завідуючий кардіологічного відділення КМП Дунайська обласна лікарня Михайло Мондич.
Професорсько-викладацький склад та студенти факультету фізичного виховання висловлюють вдячність Михайлу Мондичу за актуальну й змістовну лекцію, яка викликала значний інтерес і мотивувала слухачів до подальшого професійного саморозвитку та самовдосконалення.

You may also like...