В університеті відбулася настановча конференція з Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

9 лютого 2024 року з використанням сервісу відеозв’язку Zoom на кафедрі теоретико-методичних основ викладання спортивних дисциплін факультету фізичного виховання і спорту відбулася настановча конференція з Виробничої педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура), яка є невід’ємною складовою процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури.

Здобувачі вищої освіти ознайомилися з робочою програмою, методичними рекомендаціями, завданнями практики, звітною документацією.

Виробнича педагогічна практика у закладах загальної середньої освіти спрямована на створення максимальних умов для підготовки студента до діяльності вчителя, озброєння його комплексом умінь і навичок, творчого здійснення всіх видів навчальної роботи, які передбачені програмою з фізичної культури. У процесі практики відбувається перевірка теоретичної та практичної підготовки студентів до самостійної педагогічної діяльності, створюються широкі можливості для підвищення професійної майстерності майбутнього фахівця.

Бажаємо успіхів здобувачам вищої освіти на шляху професійного становлення!

You may also like...